27. August 2021

Õppe- ja töökorraldus alates 1.09.2021

Hea koolipere!

Uus õppeaasta on algamas  ja  sedapuhku käsikäes uute regulatsioonidega, lootuses vältida distantsõpet, sellest tulenevaid õpilünku ja kasvavaid vaimse tervise probleeme.

Alates 1. septembrist 2021 kehtivad Tallinna Majanduskooli õppijatele, täienduskoolitustel osalejatele ja töötajatele mõnevõrra lihtsustatud, ent siiski üldistel alustel kehtivad karantiini reeglid. Siinkohal selgitamegi, milliste tingimuste alusel me uut õppeaastat alustame.

Õppetöö:

 • Õpe toimub koolimajas lähiõppena. Õpetamine toimub koolipõhisena – me ei rakenda hübriidõpet ja nii kaua kui võimalik ka distantsõpet.
 • Tallinna Majanduskool ei pea ega planeeri isolatsioonireeglite tõttu õppetööst eemal olevale õppijatele tagada veebiõppe võimalust.
 • Kool tagab kontaktõppe läbiviimisel võimalusel kuulajaskonna hajutatuse. Suurema turvalisuse tagab kaitsemaski kandmine.

Maskikandmine:

 • Haridusasutustes maskikandmise kohustust ei ole, kuna kooli ruume ei käsitleta avaliku kohana. Küll aga soovitame kanda maske vaktsineerimata koolipere liikmetel ning kõrge või väga kõrge riskitaseme korral ka kõigil teistel. Kaitsemaskid on kõigile kättesaadavad fuajees ja klassiruumides.

COVID-19 tõendite kontroll:

 • Täiskasvanud õppijal ei ole vaja tasemeõppes osalemiseks tõendada enda viirusohutust ega esitada vaktsineerimispassi, läbipõdemise tõendit ega negatiivset testitulemust. Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid.
 • COVID-19 tõendi peab esitama täiskasvanud õppija, kes osaleb täiendkoolitusel ehk kõikidel ESF kursustel osalejatel ja kolmel pikal täienduskoolituse kursusel osalejatel (Finantsvaldkonna klienditoe spetsialist; Müügijuht; Õigusalane täienduskoolitus kohalike omavalitsuste teenistujatele). Täpsemad juhised saadame otse kursustel osalejatele. Sujuvamaks üleminekuks pakume täienduskoolitustel osalejatele tasuta kiirtesti tegemise võimalust kooliaasta alguses.
 • Valitsuse poolt kehtestatud korraldusest lähtuvalt peavad COVID tõendi esitama ka kooli poolt pakutavate sportimisvõimaluste kasutajatel (jõusaal ja spordisaal).
 • Tõendi peavad esitama kõik külalised, kes ei ole igapäevase õppetegevusega seotud (teenusepakkujad, koostööpartnerid, külalislektorid jne).

! Tallinna Majanduskool lähtub Vabariigi Valitsuse poolt 23.08.2021 kehtestatud korraldusest, mis sätestab, et COVID tõend tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. Viide: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-piirangute-korralduse

Keda ja kui tihti peab kool testima?

 • Regulaarselt peab kool korraldama testimise vaktsineerimata või haigust mittepõdenud kooli personalile (1 kord nädalas).
 • Täienduskoolitustel osalejatele või kooli jõusaali/spordisaali kasutajatele kool testimist võimaldama ei pea, küll aga on kool kohustatud kontrollima nende COVID-19 tõendit.

Õppehoonesse ja kooli ruumidesse ligipääs:

 • Tallinna Majanduskooli uksed on avatud, kuid ilma viirusohutuse kontrollita on lubatud majja siseneda ainult kooli personalil ja tasemeõppijatel. Kõigi teiste isikute viirusohutuse tõendit kontrollitakse ning selle puudumisel ei ole edasipääs majja lubatud.

Külalised ja kohtumised koolimajas:

 • Koolimajja ei tohi üldjuhul lubada kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe-eesmärgil.
  Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on:
  – vaktsineerimiskuuri läbinud
  – COVID-19 haiguse läbi põdenud
  – kuni 48 tundi varem teinud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.
 • Võimaluse korral võib kool pakkuda enesetestimiseks mõeldud teste kooli töötaja poolt teostatud järelvalvel.

Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul tuleb teostada nakkusohutuse kontrollimist või eelistada virtuaalseid kanaleid.

Kui nakatumine on toimunud perioodil, mil osalesite õppetöös või viibisite koolimajas:

 • Tasemeõppes õppijal palume viivitamatult teada anda COVID-19 haigestumisest õppeosakonna töötajale: eveli.rea@tmk.edu.ee või telefonil 650 7863.
 • Täiendõppes õppijal palume viivitamatult teada anda COVID-19 haigestumisest täienduskoolituse spetsialistile: svea.ykskyla@tmk.edu.ee või telefonil 5649 5209.
 • Kooli personalil palume viivitamatult teada anda COVID-19 haigestumisest personalijuhile: piret.ustal@tmk.edu.ee või telefonil 5628 1688.
 • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse ja leviku kohta leiate alati Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee.

Täiskasvanud õppijatele ja kooli personalile rakenduvad üldised karantiinireeglid

Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

 • Haigustunnustega inimesed
 • Positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni
 • Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus
 • Inimesed, kes keelduvad lähikontaktsena testimisest, mis tähendab, et puudub võimalus teha kindlaks nende nakkusohutus

Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:

 • Inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend
 • Inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud
 • Inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse
 • Inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud
 • Inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur ei ole lõpetatud, kui nad teevad vähemalt 72-tunnise vahega kaks SARS-CoV-2 testi

* Nakkushaiguse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot.

Koolimajja tulles palume kinni pidada kõikidest kehtestatud ohutusnõuetest:

 • Koolimajas kaitsemaski kandmise otsest kohustust ei ole, kuid soovitame seda siiski kõrgendatud riski korral teha (maskid on saadaval valvelauas ja klassiruumides)
 • Peseme ja desinfitseerime käsi regulaarselt (desinfitseerimisvahendid on olemas kõikjal koolimajas)
 • Hoiame omavahelist mõistlikku distantsi, kus vähegi võimalik
 • Tuulutame regulaarselt klassiruume
 • Mistahes haigustunnuste ilmnemisel lahkume viivitamatult koolimajast

Koolimajja tulles on õppijatel võimalus:

 • Täita isiklik veepudel õpilaste 2021. aasta kaasava eelarve raames paigaldatud veeautomaatidest tuleva kosutavalt värske veega (veeautomaadid asuvad B-korpuse I korrusel (kohviautomaatide alal) ja A-korpuse I korrusel.
 • Isiklike asjade hoiustamiseks on võimalik kasutada garderoobi kõrval asuvaid hoiukappe.
 • Pausi ajal lõdvestuda massaažitoolis, mis asub fuajees, garderoobi kõrval ruumis C… (vilistlaskogu KÄRM ruum).
 •  Sööklas ilma tasu maksmata süüa tervislikku salatit (salatikausid asuvad spetsiaalses külmikus, sööginõud ja tarvikud palume tagastada söökla nõudepesusse).
 •  Hoiustada soovi korral enda kaasavõetud toitu sööklas asuvas külmikus (söökla lahtiolekuaegadel).
 • Treenida tasuta jõusaalis, kui esitada valvelaua administraatorile COVID-19 tõend vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta.
 • Kasutada väikelastega vanematel A-korpuse II korrusel asuvat lastetuba (NB! Kool ei paku lapsehoiuteenust/järelvalvet).

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Edukat ja turvalist kooliaasta algust kõigile!

Tallinna Majanduskool