Infosüsteemid

Õppeinfosüsteem Tahvel

E-posti lugemine läbi gmaili
http://gmail.tmk.edu.ee

TMK õpetajate õppematerjalid
http://materjalid.tmk.edu.ee

TMK TV info
http://tv.tmk.edu.ee

Sisenemine e-õppe keskkondadesse
https://moodle.hitsa.ee

Raamatukogu RIKSWEB
http://riks.tmk.edu.ee

Videoülekanne
http://stream.tmk.edu.ee

Digiallkiri
Digiallkirja andmine ja vastuvõtmine veebilehitsejaga
http://digidoc.sk.ee