25. August 2021

Kooliaasta algus – KKK

Oleme kooliaasta alguseks kokku kogunud õppijatelt kõige sagedamini esitatud küsimused. Õppeaasta alguse uudiskirjas selgitame põhjalikult algava õppeaasta õppe- ja töökorraldust ning info saab olema leitav ka kodulehe uudiste rubriigist.

Kuidas toimub õpe algaval õppeaastal?

Õpe toimub koolimajas lähiõppena. Õpetamine toimub koolipõhisena – me ei rakenda hübriidõpet ja nii kaua kui võimalik ka distantsõpet.

Seoses 26.08.2021 jõustuvate muudatustega maskikandmise nõuetes – kas koolimajas peab kandma maski? Kas koolimaja on avalik ruum?

Haridusasutustes maskikandmise kohustust ei ole, kuna neid ruume ei käsitleta avaliku kohana. Küll aga soovitame kanda maske vaktsineerimata koolipere liikmetel ning kõrge või väga kõrge riskitaseme korral ka kõigil teistel.
Kaitsemaskid on kõigile kättesaadavad fuajees ja klassiruumides.

Kas täiskasvanud õppijal on tasemeõppes osalemiseks vaja tõendada enda viirusohutust ehk esitada vaktsineerimispass, läbipõdemise tõend või negatiivne testitulemus?

Ei ole vaja esitada. Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid.

Küll aga tuleb hakata COVID tõendit esitama täiskasvanud õppijal, kes osaleb täiendkoolitusel ehk kõikidel ESF kursustel osalejatel ja kolmel pikal täienduskoolituse kursusel osalejatel (Finantsvaldkonna klienditoe spetsialist; Müügijuht; Õigusalane täienduskoolitus kohalike omavalitsuste teenistujatele). Täpsemad juhised saadame otse kursustel osalejatele. Sujuvamaks üleminekuks pakume täienduskoolitustel osalejatele tasuta kiirtesti tegemise võimalust.

Tallinna Majanduskool lähtub Vabariigi Valitsuse poolt 23.08.2021 kehtestatud korraldusest, mis sätestab, et COVID tõendit tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. Viide: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-piirangute-korralduse

Täiskasvanud õppijatele rakenduvad üldised karantiinireeglid

Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

  • haigustunnustega inimesed
  • positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni
  • inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus
  • inimesed, kes keelduvad lähikontaktsena testimisest, mis tähendab, et puudub võimalus teha kindlaks nende nakkusohutus

Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:

  • inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend
  • inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud
  • inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse
  • inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud
  • inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur ei ole lõpetatud, kui nad teevad vähemalt 72-tunnise vahega kaks SARS-CoV-2 testi