Jõusaal

Tallinna Majanduskooli (TMK) jõusaali kasutamise kord 

1. TMK jõusaali kasutamine toimub järgmistel aegadel: 

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

08:00-09:00

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

09:00-10:00

Koristus

Koristus

Koristus

Koristus

Koristus

Koristus

10:00-14:00

Õpilased

Õpilased

Õpilased

Õpilased

Õpilased

Õpilased

16:00-17:00

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

17:00-21:00

Õpilased

Õpilased

Õpilased

Õpilased

Õpilased

Õpilased

 
2. Õpilased peavad jõusaali kasutamiseks esitama avalduse 
2.1 Avaldus esitatakse TMK direktori nimele 
2.2 Avalduses näidatakse ära nädalapäevad, millal jõusaali soovitatakse kasutada (neid võib olla mitu). 
2.3 Avaldus kehtib ühe semestri ehk iga semestri alguses tuleb esitada uus avaldus. 
2.4 Avaldus tuleb allkirjastada ja esitada paberkandjal TMK valvelauda või saata aadressile aili.sams@tmk.edu.ee
2.5 Avalduse esitamisega võtab õpilane endale kohustuse hüvitada TMKle võimalik kahju, mis tekib jõusaali mittenõuetekohase kasutamisega. 
3. Jõusaalis viibitakse puhastes sisejalanõudes ning kasutajal on õigus kasutada kooli riietusruume
4. Peale jõusaali inventari kasutamist (hantlid, topispallid jms) tuleb esemed paigutada selleks ettenähtud kohale.