7. Oktoober 2022

Töötajate kaasav eelarve 2022

Tallinna Majanduskool on kaasavat eelarvet kui väärtuslikku demokraatia tööriista kasutanud juba aastast 2019. Sel aastal avaneb juba neljas õpilaste kaasava eelarve voor ja esmakordselt ka töötajate kaasava eelarve voor.

Sel aastal avame esmakordselt ka töötajatele kaasava eelarve vooru, et aidata Tallinna Majanduskoolis töötamise kogemust muuta veelgi paremaks ja atraktiivsemaks.

Ootame töötajate ideid ja ettepanekuid selle osas, kuidas investeerida 5 000 eurot kooli eelarvest Tallinna Majanduskooli töötajakogemuse parendamisse 2023. aasta jooksul.

Ootame teie selgesõnalisi, hästi läbimõeldud ettepanekuid koolielu edendamiseks. Ettepanekuid, mis on suunatud kas konkreetsete probleemide lahendamisele või seni kasutamata võimaluste realiseerimisele.

Võiduidee valivad välja töötajad ise ning meile koolina jääb rahulolu sellest, et oleme andnud meie kaasamõtlevatele, koolielust hoolivatele ning ettevõtliku vaimuga töötajatele võimaluse oma töötajakogemuse kujundamises kaasa rääkida.

Esita oma idee meie päris esimesse töötajate kaasava eelarve vooru hiljemalt 31.10.2022: https://bit.ly/TMKtöötajakaasaveelarve2022

Idee esitamisel palume silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

– Töötajate kaasava eelarve ideid saavad esitada kõik Tallinna Majanduskooli töötajad ja õpetajad olenemata lepingulisest koostöövormist.
– Idee sõnastus võiks viidata ka vajakajäämisele/probleemile, mille lahendamisele on kaasava eelarve raames tehtav investeering suunatud.
– Kaasava eelarve objektiks võib olla majanduskooliga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 5 000 eurot (sisaldades kõiki makse ja tasusid).
– Kaasava eelarve kogusumma on 5 000 eurot, seega peab teostatav idee mahtuma kogusumma sisse.
– Koolil on õigus valida ka mitu väiksema eelarvega ideed.
– Kaasava eelarve vahenditest elluviidav investeering / investeeringud peavad olema kõigile töötajatele kättesaadavad, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid kooli järgnevate aastate eelarvetele ning tuleb realiseerida hiljemalt 2023. aasta jooksul.

  • 3.-13. novembril toimub enimpakutud ideede poolt hääletamine.
  • Novembri viimasel nädalal kuulutame välja võiduideed.

Vaata ja saa videost inspiratsiooni, milliseid ideid võiks töötajate kaasavasse eelarvesse esitada.

Loe, millised õpilaste ideed on leidnud enim poolehoidu 2020. aastal ja millised ideed 2021. aastal.