3. November 2021

Kaasava eelarve hääletustulemused 2021

Meil on hea meel teada anda, et selleaastane kaasav eelarve on jõudnud edukalt lõpplahenduseni! Kokku esitati sel aastal õpilaste poolt 25 ideed ning lõpphääletusest võttis osa 461 õppijat.

Suur tänu kõigile, kes kaasa mõtlesid ning esitatud ideedele oma hääle andsid!

Lõppvooru hääletusele kvalifitseerus kokku 3 ideed ning kordame need siinkohal üle:

  • Topsimajanduse asendamiseks igale õppijale korduvkasutatav joogipudel (maksumus 8000 eurot)
  • Helikindlad kõne/töökabiinid koridoridesse (2 kabiini maksumus 10 000 eurot)
  • Avatud loengute korraldamine /tasemeõppeväliste külalislektorite kaasamine (veebis või loengusaalis) õppijatele huvipakkuvatel teemadel (maksumus 2000 eurot)

Hääletustulemused jagunesid järgmiselt:

Hääletustulemused näitavad, et mõnevõrra suurema edumaaga osutus võiduideeks seekord ökoloogilise jalajälje vähendamise eesmärgil õppijate varustamine korduvkasutatavate joogipudelitega.

Et aga 10 000 eurot saaks eesmärgipärselt kasutatud kaasava eelarve ideede teostamiseks, saame realiseerida ka teise idee, mis mahub eelarvesse lisaks veepudelitele avatud loengute korraldamise näol.

Kuivõrd ettepanekute hulgas oli aga veel hulganisti väga häid mõtteid, siis kordame üle, millised ettepanekud otsustas kooli juhtkond väljaspool kaasava eelarve formaati lisaks töösse võtta:

– Uued mikrolaineahjud kooli sööklasse kaasavõetud söögi soojendamiseks. Juba on paigaldatud 3 uut ahju.
– Jätkame tegevusi topsimajanduse vähendamise suunas – räägime läbi kohviautomaatide haldajatega ning palume likvideerida vabalt võetavad topsid ning viia sisse hinnaerisus oma topsiga joogi võtmiseks.
– Taara sorteerimine. Tellime pandipakendi konteinerid koridoridesse.
– Lepime kokku sööklaga, et igapäevaselt on menüüs vähemalt üks taimetoit ning kohvikuga, et menüüs oleks vegan-valikud.
– Lisame laadimispesasid klassiruumide laudadele vastavalt ruumide elektriprojekti võimalustele.
– Uute laudade ostmisel vaatame, et laua raami küljes oleksid konksud koti hoidmiseks, olemasolevate laudade puhul julgustame soetama TMK meenevalikus olevat kotihoidjat hinnaga 2 eurot (saab osata raamatukogust).
– Vaatame üle tualettruumides olevad tarvikud ning võtame remonttööde kavasse järgmiste tualettide renoveerimise.
– Soetame raamatukokku uusi kasutajakontosid tasulistele ajakirjadele ja teemaveebidele.

Mitmel korral äramainimist leidnud parkimiskohtade laiendamine kahjuks kaasava eelarve formaati ei mahu – meil ei ole maad, kuhu neid rajada. Küll aga nuputame usinasti sel teemal, kuidas tagada, et kooli ümber olevad parkimiskohad on eesmärgipärases kasutuses vaid meie koolipere poolt.

Veel usinamalt on kool koostöös koolipidajaga otsimas lahendusi majanduskooli igipõlise värske õhu nappuse probleemile ehk kuidas leida ressursse, et parendada klassiruumide õhuvahetust.

Täname siiralt kõiki kaasa mõtlemast ja oma ettepanekuid esitamast!