6. Oktoober 2022

Õpilaste kaasav eelarve 2022

Tallinna Majanduskool on kaasavat eelarvet kui väärtuslikku demokraatia tööriista kasutanud juba aastast 2019 ehk sel aastal avaneb juba neljas õpilaste kaasava eelarve voor. Me usume, et õppijakeskne kool saab toimida vaid koostöiselt ja avatult ning õppijate ideid ja ettepanekuid kaasavalt. Seeläbi anname me teadlikult oma õppijale võimaluse olla osa kooli juhtimisest, aga ka võtta vastutus erinevate otsuste langetamise eest.

Tallinna Majanduskooli kolmandasse kaasavasse eelarvesse esitati eelmisel aastal kokku õpilaste poolt 25 ideed ning lõpphääletusest võttis osa 461 õppijat.

Ootame õppijate ideid ja ettepanekuid selle osas, kuidas investeerida 10 000 eurot kooli eelarvest meie koolikeskkonda ja õpielamuste parendamisse 2023. aasta jooksul.

Ootame selgesõnalisi, hästi läbimõeldud ettepanekuid koolielu edendamiseks. Ettepanekuid, mis on suunatud kas konkreetsete probleemide lahendamisele või seni kasutamata võimaluste realiseerimisele.

Võiduidee valivad välja õpilased ise ning meile koolina jääb rahulolu sellest, et oleme andnud meie kaasamõtlevatele, koolielust hoolivatele ning ettevõtliku vaimuga õppijatele võimaluse kooli juhtimises kaasa rääkida.

Esita oma idee hiljemalt 31.10.2022https://bit.ly/tmkkaasaveelarve2022

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

– Kaasava eelarve idee võib esitada Tallinna Majanduskooli õppija.
– Idee sõnastus võiks viidata ka vajakajäämisele/probleemile, mille lahendamisele on kaasava eelarve raames tehtav investeering suunatud.
– Kaasava eelarve objektiks võib olla majanduskooliga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 10 000 eurot (sisaldades kõiki makse ja tasusid).
– Kaasava eelarve kogusumma on 10 000 eurot, seega peab teostatav idee mahtuma kogusumma sisse.
– Koolil on õigus valida ka mitu väiksema eelarvega ideed.
– Kaasava eelarve vahenditest elluviidav investeering / investeeringud peavad olema kõigile õppijatele kättesaadavad, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid kooli järgnevate aastate eelarvetele ning tuleb realiseerida hiljemalt 2023. aasta jooksul.

  • 3.-13. novembril toimub enimpakutud ideede poolt hääletamine.
  • Novembri viimasel nädalal kuulutame välja võiduidee(d).

Loe, millised õpilaste ideed leidsid enim poolehoidu 2020. aastal ja millised ideed 2021. aastal.