13. Juuli 2022

Algab uus õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele

Kas soovid täiendada oma õigusalaseid teadmisi? 

Tallinna Majanduskoolis algab sügisel spetsiaalselt ettevõtjatele suunatud õigusalane täienduskoolitus, mis on osalejatele tasuta.

Kui investeerid enda aega kaks korda kuus reedel ja laupäeval, siis omandad aastaga vajalikud kompetentsid ettevõtte õigusliku olukorra analüüsimiseks.

Õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele on uus, sügisel alustav täienduskoolituse õppekava, kuhu ootame ennast õigusalaselt täiendama just ettevõtjaid. Tööturu-uuringutes tuuakse välja, et järjest enam muutuvad õigusteadmised vajalikuks lisaks õigusvaldkonna ametitele ka teiste erialade ja valdkondade esindajate jaoks.

Uue täienduskoolitusega soovime anda võimaluse omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad koolituse läbinutel analüüsida ettevõtte õiguslikku olukorda ja otsustada, millal kaasata spetsialiste väljastpoolt ettevõtet. Samuti, kuidas vältida seadustega vastuollu minemist ning lahendada lihtsamaid probleemolukordi. Täienduskoolitusel õpitakse õigusteaduse põhireegleid ning õigusliku regulatsiooni süsteemi, keskendutakse era-, sh lepinguõigusele. Teadmiseid saadakse ka maksuõigusest, täitemenetlusest, kohtumenetlustest ning riigihankeõigusest.

Tutvu algava täienduskoolituse õppekavaga täpsemalt.

Erinevatel teemadel koolitavad näiteks advokaadid Aldo Vassar, Evelin Pärn-Lee, Mark Uska, Siim Mõistlik, Urmas Kukk ning kohtunik Liili Lauri ja kohtutäitur Risto Sepp.

Avaldusi õpingute alustamiseks ootame kuni 04.08.2022. Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt keskhariduse olemasolu ning samuti võetakse arvesse kandidaadi kogemust ettevõtluse alal. Kõigi kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi arvamise kohta.

Tutvu ka Tallinna Majanduskooli täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga

Uuest täienduskoolitusest käis Tallinna Majanduskooli videostuudios rääkimas kohtutäitur Risto Sepp:

Tallinna Majanduskool – Sinu elukestva õppe partner!