1. Juuli 2020

Sotsiaalmeedia spetsialiste ootab ees kindel tulevik

Sotsiaalmeedia kui vaieldamatult üks tõhusamaid turunduskanaleid on tuleviku valdkond. Hiljuti maailmas aset leidnud ärevad sündmused kinnitasid veelgi, et ala on pidevas arengus ning tööpõld selles vallas ei lõpe. Tallinna Majanduskooli sotsiaalmeedia spetsialisti erialal õppides oled juba kaks sammu ees – üldteadmiste omandamise kõrval on pilk pidevalt suunatud tulevikku.

Vastab Tallinna Majanduskooli sotsiaalmeedia spetsialisti eriala õppejõud Veiko Ristissaar.

Kes sotsiaalmeedia spetsialisti vajavad ning millised on valdkonna trendid praegu ja tulevikus?

See on kindlasti tuleviku eriala, sest sotsiaalmeedia maailm muutub iga päevaga ja uusi lahendusi tuleb juurde. Sotsiaalmeedia spetsialisti oskused ei piirdu ainult Facebookis ja Instagramis postitamisega. Nad mõtlevad laiemalt, sest peavad aru saama kliendist, tema kogemustest, tekitama emotsioone ja neid lahendama. Seega peavad nad oskama kujundada, teha pilte ja videoid, klientide tagasisidet analüüsima ja palju muudki. Seetõttu vajavad neid paljud ettevõtted ja organisatsioonid.
Sotsiaalmeedia trendid nii praegu kui ka tulevikus on valdavalt seotud (lühi)videote ja story’dega, mille osakaal kasvab tohutult (nt TikTok). Teine trend on mõjuisikud ja nende kaasamine kampaaniatesse. Kaugemas tulevikus kasvab sotsiaalmeediasisene ostmine, kus saan nt Instagramist sobivad riided või ilutooted ära osta veebilehele minemata.

Keda oodatakse erialale õppima?

Ootame erialale õppima kõiki, kellel on soov ja kirg õppida sotsiaalmeediat ning kes näevad ennast tulevikus sotsiaalmeedia valdkonnaga seotuna.

Millega peaks sotsiaalmeedia erialast huvitatu arvestama, enne kui asub õppima Tallinna Majanduskooli?

Erialal saab palju praktilisi kogemusi ja teoreerilisi teadmisi, kuidas enda või tööandja sotsiaalmeedia uuele tasemele viia. Kasuks tuleb, kui ollakse juba varem sotsiaalmeedias turundamisega kätt proovinud, aga see ei ole nõutud. Teiseks saab väga lahedad uued tuttavad ja kolleegid tulevikuks, kellega suuri asju korda saata.

Millistel ametikohtadel lõpetajad veel töötavad?

Väga erinevatel ametikohtadel, sest eriala annab võimaluse luua ka enda ettevõtte. Teiseks töötavad paljud kas turundusspetsialistidena, agentuurides ekspertidena, meediaplaneerijatena või vabakutseliste ekspertidena. Koolis laome üsna laiapõhjalise aluse sotsiaalmeediast, kommunikatsioonist, videoproduktsioonist, analüüsist ja paljust muust. Nende oskustega võivad lõpetanud töötada veel kommunikatsiooni- või ärivaldkonnas.

Kuuldavasti võtate sel aastal erialale vastu lausa terve lisakursuse. Kas nõudlus selle eriala spetsialistide järele on suur ja kasvav?

Tõepoolest võtame. Huvi ja nõudlus on iga aastaga aina suurenenud ning selle üle on siiralt hea meel.