1. Juuli 2020

Miks tulla õppima raamatupidamist või maksundust?

Administratiivtöö õppetooli juhataja Silver Pramann tutvustab lähemalt raamatatupidaja ja maksuspetsialisti erialasid.

Kes on need inimesed, keda ootate raamatupidamise ja maksuspetsialisti erialadele õppima?

Raamatupidamiseriala valivad reeglina õppimiseks inimesed kes leiavad, et neil on oma igapäevases töös vaja sügavamaid raamatupidamisalaseid teadmisi või kes näevad oma karjääri raamatupidajana. Kuna õpe lõppeb kutseeksami sooritamisega, on oluline, et õppijal oleks huvi ka edaspidi tööturul raamatupidamisega tegeleda.

Raamatupidamine ja finantsvaldkond laiemalt on olnud Tallinna Majanduskoolis üks pikemaajalisi ja vanemaid erialasid, mis on muidugi aegade jooksul palju muutunud. Algusaegadel oli see rohkem meeste eriala, nüüdseks on suurem osa õppijatest naisterahvad, muutunud on töövahendid ja protsessid – kuid eriala põhiolemus on endiselt sama  ja vajalik iga organisatsiooni jaoks. Õppekava kestus on 2 aastat.

Maksuspetsialisti jätkuõppe erialale ootame õppima inimesi, kes on eelnevalt omandanud raamatupidamise või maksuarvestuse eriala või kellel on vähemalt raamatupidaja 5. taseme kutsetunnistus või siis on raamatupidajana töötamise kogemus. Uuenduskuuri läbinud õppekava kestus on 2020/2021 õppeaastal sisseastujatele 1 aasta.
Omandatud oskused võimaldavad töötada nii avalikus kui ka erasektoris, alustada oma karjääri Maksu- ja Tolliametis, nõustada ettevõtjaid nii tööandja kui ka töövõtjana ning olla veelgi parem oma senisel töökohal. Jätkuõppena toetab õppekava eelkõige juba tööturul töötavate inimeste kompetentside arengut, mis on tingitud tööturu ja seaduste muutusest. Kutseõppe tasemel saab maksundust õppida ainult Tallinna Majanduskoolis, kus on pikaajaline kogemus maksuspetsialisti eriala õpetamisel – juba alates 1994. aastast.

Maksuspetsialisti eriala lõpetajana tunned end hästi nii valdkonna õiguslikus kui ka majanduslikus raamistikus. Õppekava annab teadmised ja oskused maksuõigusest ja -menetlusest laiemalt ning nõustamisest. Õppetöös on suur osakaal praktikal ettevõttes. Õppetöö arenduse raames tehakse pidevalt  muudatusi, et õpe vastaks muutunud tööturuvajadustele ja annaks lisakompetentse raamatupidaja eriala teadmistele.

Maksunduse olulisus ja vajadus tuleneb asjaolust, et viimastel aastatel on olnud mitmeid olulisi ja struktuurseid seadusemuudatusi. Oluliselt on mitmekesistunud  töötamise tingimused ja vormid (võõrtööjõu kasutamine, välisspetsialistide palkamine, teenuslepingutega, osakoormusega või jagamismajanduse valdkonnas töötamine jne), mis on toonud kaasa vajaduse nii ettevõtte juhtide, töötajate kui ka eraisikute nõustamise – nii seaduse muudatuste sisust ja rakendamisest kui ka arusaamist oma võimalustest ja kohustustest töövõtjana oma tulusid ja kulusid täpsemalt planeerida. Tööturul on aktuaalseks muutnud mitteresidentide maksustamise küsimused.

Samuti on radikaalselt kasvanud kaupade vahendamine (e-poed, kauba vahendus postiga), mis on hüppeliselt suurendanud ka maksude ja tollindusalaste teadmiste ja oskuste vajadust.

Üha olulisemaks on muutnud inimeste nõustamine, et aidata kaasa maksukäitumisalaste hoiakute muutmisele – et inimesed tunnetaks, et see on meie riik ja maksuraha läheb meie riigi ülesehitamiseks.

Millega peaks finantserialadest huvitatu eelnevalt arvestama, kui asub õppima majanduskoolis?

Kindlasti on isikuomadused olulised – täpsus, tähelepanu ja vastutustunne. Iga komakoht peab õige olema ja iga sent arvel, et aruanded klapiksid. Tunnetama vastutust kogu organisatsiooni ees, sest tema tööst sõltub suur osa organisatsiooni edust. Muidugi ka arvuti- ja arvutusoskus nn „arvude vaist“, kuigi suurem osa tööst käib programmidega, on raamatupidajal vaja mõista, kuidas programmid ja valemid töötavad, et tuvastada tekkinud vead ja ebakõlad.

Kui palju on majanduskooli erialadel just praktilist õppimist?

Nagu igal meie õppekaval, nii on ka raamatupidajatel ja maksuspetsialistidel ette nähtud veerand mahust praktikat töökohal. Ka teooriatunnid on tihedalt seotud praktiliste ülesannetega. Praktikakohad on väga erinevad avaliku, era ja kolmanda sektori ettevõtted, paljud teevad ka praktikat oma töökohal.

Millistel ametikohtadel lõpetajad täna veel töötavad (lisaks raamatupidaja ametikohale)?

Paljud jätkavad tööd oma asutuses või siis leiavad juba praktika käigus töökoha. Igas ettevõttes on tegemist finantsvahenditega ja seda on vaja juhtida, planeerida, prognoosida, aru anda, maksta jne. Viimastel aastatel on üha kasvanud nõudlus raamatupidamise oksutega töötajate järele nn teenuskeskustes. Paljud rahvusvahelised firmad on Eestisse toonud oma arvete keskused ja seal vajatakse tööjõudu, kes valdab ka võõrkeeli.