2. Märts 2022

Õigusassistendid harjutasid oma oskusi simulatsioonipäeval

Õigusassistendi eriala õppurid said harjutada oma oskusi õigusnõustamise harjutuspäeval, mis toimus 17.02.2022 Tallinna Majanduskooli aulas.

Õpisündmuse eesmärgiks oli luua sobiv keskkond õigusassistendi eriala õppijatele, et harjutada õigusnõustamisele iseloomulikku tööolukorda, lahendada kaasuseid, sh neid esitleda ning ühtlasi kogeda õigusnõustamise assisteerimise rolli. Simulatsioonipäeva üks korraldajatest, õigusainete õppejõud Hille Raud sõnas, et: „Õigusnõustamise simulatsioonipäev on õigusassistentide õpperühmade ühine õpisündmus. TMK õigusassistendid saavad harjutuspäeva raames kogeda õigusnõustamise protsessi.”

Enne harjutuspäeva oli mõlemal õppegrupil ÕT209 ja ÕT219 ette nähtud töö gruppides ja iseseisvalt perioodil 12.-16.02.2022, mil tegeleti rühmades kaasuste ettevalmistamisega. Ettevalmistuses oli oluline, et õppijad võtaksid eesolevat harjutuspäeva võimalikult reaalselt ja kasutaksid esitluste ettevalmistamisel õpitud nõustamisviise, -tehnikat ning ametikeelt.

Õppepäev oli väga edukas ning kõikidele osapooltele meeldiv. „ÕT-kad on ägedad õppijad ja neile meeldivad väga praktikumid, juhtumite lahendamised ja arutamised – et kuidas ikka päriselt asjad käivad. Simulatsioonipäev annab võimaluse koos õppida, koos tegutseda ja loodetavasti koob ÕT-kate võrgustikku, liidab ÕT-kaid. Eelmise ja selle aasta simulatsioonipäeva tagasiside õpilastelt on kiitev. Pingeline, aga pingele järgnev rahulolu seda mõnusam. Õpetajad, mina teiste seas, jäid õpisündmusega väga rahule. Oli rõõmu ettevalmistustöö kvaliteedist, esinemiskindlusest, meeskonna toimima saamisest. Oli huvitav päev ja olen õpilastele tänulik.” sõnas Raud tagasivaatavalt toimunule.

Õigusnõustamise harjutuspäeval osales 14 meeskonda, kokku 40 õpilast. Päeva modereerisid õigusainete õppejõud Hille Raud, Mare Visnapuu, Katrin Saar, Marius Kuningas ja Fredy Bogomolov.

Soovime edu kõikidele õigusassistenditele ning kindlasti jätkame ka edaspidi praktiliste harjutuspäevade korraldamist õpperühmadele!