30. Detsember 2022

Pilk majanduskooli 2022 aasta tegemistele

2022. aasta oli Tallinna Majanduskooli jaoks mitmes mõttes eriline ja meeldejääv. 

Tähistasime suurejooneliselt kooli 115. sünnipäeva, andes erinevate juubelile pühendatud sündmuste käigus põhjust tulla kokku enam kui 1500 vilistlasele, endisele ja praegusele töötajale ning õpilasele. Enim tähelepanu pälvis kindlasti kooli juubelile pühendatud vilistlaste kokkutulek, mis tõi Tallinna Kruiisiterminali kokku tuhatkond Tallinna Majanduskooli tulihingelist austajat ja koolikogukonna liiget.

Valmis Tallinna Majanduskooli uus arengukava aastateks 2022-2024. Uue perioodi arengute kavandamise keskseks ideeks sai majanduskoolist nii tänastele õppijatele kui vilistlastele elukestva õppe partneks kujunemine. Soovime, et Tallinna Majanduskool ei oleks ühekordne koolivalik, vaid kujuneks üha enam usaldusväärseks partneriks nii elukestvaks õppeks kui pidevaks professionaalseks arenguks. See eeldab koolilt ühiskonna ja töömaailma muutuvate vajadustega arvestamiseks nii iga-aastast erialade valiku kui ka õppekavade sisu uuendamist. Nii oleme me oma õppijaile oma erialavalikuga alati ajakohased ning anname põhjust ikka ja jälle tagasi tulla. 

Lõpuaktuste käigus anti lõputunnistused 440 koolilõpetajale. Neist 275 sooritas kooli lõpetamiseks edukalt kutseeksami, 182 aga kooli lõpueksami. Mõlema eksami puhul oli sooritamise protsent erakordselt kõrge – kutseeksami läbis positiivse tulemusega 94% ja koolieksami 97%. 2022. aasta kevadistest lõpueksamitest jääb kõige eredamalt meelde raamatupidamise eriala õpilaste varasemate aastatega võrreldes oluliselt kõrgem kutseeksami sooritamise tulemus – 88%. Kokkuvõttes võib öelda, et põhjust uhkust tunda oli kõigil lõpetajatel, kuivõrd pühendumus ja suur töö visiid sihile ning isiklike eesmärkide täitumisele lähemale.

Suvise sisseastumise perioodi vältel esitati Tallinna Majanduskoolis õppima asumiseks kokku üle 1900 avalduse, mis teeb enam kui kaks avaldust ühe õppekoha kohta. Edukate sisseastumiskatsete tulemusena lisandus meie kooliperre üle 800 uue õppija ning ühtekokku jätkas või alustas oma õpinguid majanduskoolis 1. septembril üle 2000 õppija. Eriti hea meel on tõdeda, et õppijate hulgas on iga-aastaselt aina enam neid, kel on ette näidata majanduskooli lõputunnistus varasematest aegadest. 

Enim esitati avaldusi raamatupidaja,  turundusspetsialisti ja sotsiaalmeedia spetsialisti erialadele – vastavalt 347, 254 ja 218 avaldust. Tegemist on kooli suurima õppijate arvuga erialadega ning soovijatest õppima pääsejaid oli raamatupidamise erialale 105, turundusspetsialisti erialale 102 ja sotsiaalmeedia spetsialistina alustas sel aastal õpinguid 94 uut õppijat.

Erialade populaarsustabelit juhtis mitmendat aastat raamatupidaja eriala, kus õppima asuma soovijaid oli 3,4 inimest ühele õppekohale. Järgnesid õigusassistendi eriala 3,2 soovijaga ühele kohale ja kinnisvaramaakleri eriala (3,1 inimest kohale).

Rikastamaks majanduskooli poolt pakutavate õpiteede valikut, avas Tallinna Majanduskool lisaks tasemeõppele sel aastal vastuvõtu ka neljale tasuta täienduskoolituskursusele. Nendeks olid müügijuht, õigusalane täienduskoolitus kohaliku omavalitsuse teenistujatele ning uute kursustena sündmusturunduse projektijuht ja õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele. Sügisel alustanud täienduskoolitustest oli kõige populaarsem värskelt loodud sündmusturunduse projektijuhi kursus, kuhu laekus 94 avaldust ning õppima pääses 35 soovijat.

 

Majanduskooli õppijatel oli sel aastal juba neljandat korda võimalik läbi õpilaste kaasava eelarve esitada oma ettepanekuid koolikogemuse paremaks ning õppijasõbralikumaks muutmiseks. Esitatud ideed pidid jääma 10 000 euro piiresse ning olema selgelt põhjendatud ja  lisakulusid mitte kätkevad. Kaasavast eelarvest on kujunenud Tallinna Majanduskooli jaoks väga oluline õppijate kooli juhtimisse kaasamise meede, mille asjakohasust ka õppijad ise rahuloluküsitluste tulemuste alusel väga kõrgelt hindavad.

 

Lisaks õppijate hääle kaasamise olulisusele, väärtustab majanduskool ka töötajate kaasatust juhtimisotsuste langetamise ning töötajakogemuse disaini protsessi. Nii kutsusimegi sel aastal esimest korda ellu majanduskooli töötajate kaasava eelarve. Töötajate poolt esitati kokku 16 ettepanekut, mis olid suunatud nii koolikeskkonna kui töötajakogemuse parendamisele. Tõeliselt südantsoojendav oli nentida, et majanduskooli inimesi ei lahuta suuremast tööõnnest printer või kaasaegsem kontoritool, vaid soov kolleegidega ühiselt midagi ette võtta. Nii kujunesidki hääletuse tulemusena võiduideedeks  ettepanekud, mille sisuks oli koos kolleegidega uusi teadmisi omandada ja ühiselt aega veeta läbi toredate ühisürituste.

 

Aasta viimasel kuul leidis majanduskoolis aset heategevuslik jõululaat, mis sai ellu kutsutud tänavu meie seast lahkunud õpetaja ja õppetööaudiitori Anti Radiku mälestuseks ning mille tulud annetati vähiravifondile “Kingitud elu”. Laadal kaubeldi koolipere poolt annetatud esemetega, mis olid kas uued, polnud kunagi kasutust leidnud või mida omanikud ise enam ei vajanud, ent mis olid edasi kinkimiseks uueväärsed ning väärisid “uuele elule” aitamist. Nii leidsidki laadal uue omaniku erinevad raamatud, heliplaadid, kunstiteosed, käsitööesemed, hoidised jpm. Meil on hea meel, et heategevuslik jõululaat võeti koolipere poolt väga hästi vastu ning oleme alguse pannud armsale jõulutraditsioonile. Üheskoos kogusime vähiravifondile “Kingitud elu” 416,89 eurot. Annetatud kingitused, mis jõululaadal uut omaniku ei leidnud, läksid Lasterikaste Perede Liidu peredesse jõulukinkideks.

Suur aitäh kõigile osalejatele!