29. Detsember 2021

Pilk majanduskooli 2021. aasta tegemistele

Kuivõrd koolielu kulgeb teatud väga kindlate rutiinide ja korraliste tegevuste rütmis, millest olulisi kõrvalekaldeid ka ajutine distantsõppe periood ei suutnud põhjustada, siis võib kokkuvõtvalt väita, et 2021. aasta kevadsemester sujus tegelikult tavapäraselt, kuivõrd õppetöö sai läbi viidud, kooli lõpetamiseks vajalikud teadmiste kontrollid ja eksamid sooritatud ning erinevalt 2020. aastast ka lõpuaktused tublidele lõpetajatele korraldatud. Uuendusena püstitasime sel aastal kooli sisehoovi suure telgi led-ekraaniga, et läbi otseülekande aktuselt võimaldada lõpetajate lähedastel aktusest osa saada.

 

Õppeaasta tulemuslikkusesse süvenedes saab murekohana välja tuua selle, et kuigi õpingute katkestajate osakaal oli tavapäratult tagasihoidlik (15%), on koroona-aastad hiilimisi kasvatanud õpingute pikendajate osakaalu ja kahandanud nominaalajaga lõpetajate hulka. Akadeemilisele puhkusele minek tundub käepärase meetmena lahendus ülepea kasvanud õppevõlgadele, ent kahjuks tõestab aastatepikkune kogemus, et pigem jäävad õpingud nii sootuks lõpetamata.

Kutseeksami sooritamise keskmine tulemuslikkus oli 2021. aasta kevadel 83%, mis on veidi kõrgem aasta varasemast (81%), ent siiski paari eriala puhul allapoole eesmärgiks seatud 80% alampiiri.

Suvise vastuvõtuperioodi suurimaks väljakutseks oli rekordiliselt suure hulga motiveeritud sisseastujate leidmine. Kahtluste ja kõhkluste kiuste õnnestus see suurepäraselt ning 1065 vaba koolituskohta tasemeõppes said täidetud. Kokku esitati 2300 avaldust ning see võimaldas erialati välja selgitada need, kel õpitahe tugevaim.

 

 

Lisaks tasemeõppele avas Tallinna Majanduskool sel aastal vastuvõtu kolmele uuele tasuta täienduskoolituskursusele, milleks on Müügijuht, Finantsvaldkonna klienditoe spetsialist ja Õigusalane täienduskoolitus kohaliku omavalitsuse teenistujatele. 

Majanduskool on oma 115-aastase ajalooga imetabane kombinatsioon erinevatest traditsioonidest. Üks hiljutisi, ent tugevalt kooliellu juurdunud traditsioon on kaasav eelarve õpilastele, mis sel aastal toimus juba kolmandat korda. Esitatud ettepanekute pinnalt võib öelda, et kaasav eelarve on loonud väärtusliku kommunikatsioonikanali kooli juhtkonna ja õpilaskonna vahel, kuivõrd oluliselt rohkem kui konkreetseid ettepanekuid kooli eelarvest 10 000 euro investeerimiseks õpikogemuse parendamiseks, sõnastatakse erinevaid märkamisi, tähele- ja ettepanekuid kooli toimimise osas laiemalt.

 

Kalendriaasta lõpukuudesse jäid nii 2016-2021 perioodi sisehindamine kui uue 2022-2024 perioodi arengukava koostamine.

Seda, milliseks kujunes 2020/21 õppeaasta nii arvude, tegude, inimeste kui tulemuste  kontekstis, saate te lugeda Tallinna Majanduskooli aastaraamatust.

Juubeliaasta puhul valmis ka  digitaalne fotopank, millega saab tutvuda kooli fuajees.