13. Oktoober 2021

Kaasava eelarve hääletus kestab 29. oktoobrini – hääleta oma lemmiku poolt

115- aastane Tallinna Majanduskool on imetabane kombinatsioon väärikast ajaloost ja erinevatest traditsioonidest, millest mõndade juured ulatuvad dekaadide taha, ent mõned on alles juuri ajamas. Kolm aastat tagasi esmakordselt piloteeritud kaasav eelarve on uue, ent tõsiseltvõetava traditsioonina majanduskooli praktikasse kanda kinnitamas. Kaasavat eelarvet 2019. aastal kavandades ei julgenud me loota sedavõrd sooja vastuvõttu ning konstruktiivset kaas- ja koostööd õpilaste poolt. Ja kuivõrd õppijad haakusid innukalt võimalusega kooli juhtimises ning ressursikasutuses kaasa rääkida, siis on sellest saanud tava ning Tallinna Majanduskooli iga-aastane praktika.

Nii oligi majanduskooli õpilastel ka sel aastal võimalik ajavahemikul 20.09.-10.10 esitada oma ideid selle kohta, kuidas muuta Tallinna Majanduskoolis õppimise kogemust veel paremaks ning õppijasõbralikumaks.

Esitatud ideed pidid jääma 10 000 euro piiresse ning olema selgelt põhjendatud, lisakulusid mitte kätkevad ning sisaldama indikatsiooni eeldatava maksumuse osas.

Kahjuks ei kvalifitseerinud mitte kõik ideed kaasava eelarve reeglitele vastavaks, ent nende hulgas, mis kvalifitseerusid, esitati sel aastal palju samale probleemkohale adresseeritud ettepanekuid ning oli ka eelmisel aastal võiduta jäänud ideede kordusesitust.

Lisaks oli taas tänuväärselt palju märkamisi ja tähelepanu juhtimisi, millega operatiivne tegelemine on kooli kohustuseks väljaspool kaasava eelarve raami.

Kokkuvõttes lähevad hääletusele 2021. aastal järgmised ideed:

 1. Topsimajanduse asendamiseks igale Tallinna Majanduskooli õppijale korduvkasutatava joogipudeli kinkimine. Maksumus u 8000 eurot.
 2. Helikindlad kõne/töökabiinid koridoridesse. Kuna enamus õppureid on tööinimesed, siis on sage vajadus teha tööd kooli ajal ning selle muudaksid mugavaks modulaarsed kabiinid, mis summutavad heli ning võimaldaksid helikindlat muust keskkonnast eraldatud töökohta. Paigaldame avalikku ruumi 2 helikindlat kõne/töökabiini. Maksumus kokku 10 000 eurot.
 3. Avatud loengute korraldamine /tasemeõppeväliste külalislektorite kaasamine (veebis või loengusaalis) õppijatele huvipakkuvatel teemadel. Maksumus 2000 eurot  (4 loengut x 500 eurot)

Kuivõrd kaasava eelarve idee juurde kuulub algusest lõpuni rahva häälega arvestamine, siis lähevad need 3 valikut majanduskooli õpilastele hääletamiseks. Iga õppija saab hääletada kahe, tema arvates vajalikuma projekti poolt kuni 29. oktoobrini. Hääle andmiseks logi sisse enda majanduskooli kontoga.

Hääle oma lemmikutele saab anda vaid ühe korra: https://bit.ly/kaasaveelarveTMK2021

Kuivõrd ettepanekute hulgas oli aga veel hulganisti väga häid mõtteid, siis otsustas kooli juhtkond väljaspool kaasava eelarve formaati töösse võtta veel järgmised tegevused:

 1. Uued mikrolaineahjud kooli sööklasse kaasavõetud söögi soojendamiseks. Tellitud ja juba ka paigaldatud (!!) on 3 uut ahju 🙂
 2. Jätkame topsimajanduse vähendamise suunas – räägime läbi kohviautomaatide haldajatega ning palume likvideerida vabalt võetavad topsid ning viia sisse hinnaerisus oma topsiga joogi võtmiseks.
 3. Taara sorteerimine. Tellime pandipakendi konteinerid koridoridesse.
 4. Lepime kokku sööklaga, et igapäevaselt on menüüs vähemalt üks taimetoit ning kohvikuga, et menüüs oleks vegan-valikud.
 5. Lisame laadimispesasid laudadele vastavalt ruumide elektriprojekti võimalustele.
 6. Uute laudade ostmisel vaatame, et laua raami küljes oleksid konksud koti hoidmiseks, olemasolevate laudade puhul julgustame soetama TMK meenevalikus olevat kotihoidjat hinnaga 2 eurot.
 7. Vaatame üle tualettruumides olevad tarvikud ning võtame remonttööde kavasse järgmiste  tualettide renoveerimise
 8. Soetame raamatukokku uusi kasutajakontosid tasulistele ajakirjadele ja teemaveebidele. (täpsem info raamatukogust).

Mitmel korral äramainimist leidnud parkimiskohtade laiendamine kahjuks kaasava eelarve formaati ei mahu – meil ei ole maad, kuhu neid rajada. Küll aga nuputame usinasti sel teemal, kuidas tagada, et kooli ümber olevad parkimiskohad on eesmärgipärases kasutuses vaid meie enda inimeste poolt.

Veel usinamalt on kool koostöös koolipidajaga otsimas lahendusi majanduskooli igipõlise värske õhu nappuse probleemile ehk kuidas leida ressursse, et parendada klassiruumide õhuvahetust.

 

Täname siiralt kõiki kaasa mõtlemast ja oma ettepanekuid esitamast!

Nüüd aga kärmelt hääletama!