29. Oktoober 2021

Õppe- ja töökorraldus alates 29.10.2021

Valitsus kiitis heaks korralduse nr 373, mille alusel hakkab Eestis kehtima üldine maskikandmise kohustus avalikes siseruumides.

Siseruumides tuleb maske hakata kandma järgmistes kohtades ja tegevustes: täiskasvanute hariduses, täienduskoolitusel ja -õppes, konverentsidel; teatris, kontserdil ja kinos; meelelahutusteenustel, muuseumites ja näitustel, samuti toitlustusasutuste üldkasutatavates ruumides. Maski tuleb kanda ka siseruumides toimuvatel avalikel koosolekutel ja muudel üritustel. Üldkasutatavates ruumides tuleb maske hakata kandma ka sportimisel, nt kooli jõusaalis.

Koroonaviiruse delta tüve aerosoolse leviku tõttu on range soovitus kanda meditsiinilisi või nendega võrdsustatud kaitsemaske.

NB! Koolimajja tulles palun kanname maski! Meditsiinilised maskid on saadaval nii fuajees kui klassides kõigile, kes neid vajavad.

Maskikandmine siseruumides vähendab nakatumisohtu ja nakkuse edasikandmist ning aitab kaitsta neid, kes ei ole veel täielikult vaktsineeritud või ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida.

Seiretestimine koolides – kas see puudutab ka täiskasvanud õppijaid?

Seiretestimist täiskasvanud õppijatele ei kohaldata.

Jätkame vaktsineerimata või haigust mittepõdenud kooli personali regulaarse testimisega, lähtudes kooli riskianalüüsist.

Kas ja mis tingimustel on kool arutanud distantsõppele üleminekut?

Tallinna Majanduskoolil on kahe pika distantsõppe perioodi korraldamise kogemus ning seeläbi on kooli juhtkonnale teada, et õpingute maksimaalse väärtuse tagamiseks on parim meede kontaktõpe. Eelmainitud asjaolust ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest lähtuvalt ei vii kool õpet distantsõppe vormi enne, kui selleks on kas riiklik suunis või väga põhjendatud vajadus seoses koolisisese nakkusohuga.

Koolide lausalist distantsõppele suunamist ministeerium ei kavanda, rakendatakse piirkondlikku lähenemist ehk kui piirkonnas on üldised nakatumisnäitajad väga kõrged ja koolis on palju haigestunuid, on koolil Terviseametiga kooskõlastatult ning Haridus- ja Teadusministeeriumit informeerides võimalik rakendada lühiajalist distantsõpet.

Kuna Tallinna Majanduskoolis ei ole tõendeid COVID-19 viiruse levikust koolikeskkonnas, ei ole meil ka põhjendatud alust kaaluda hetkel distantsõppele üleminekut.

Suur tänu teile, hea koolipere, et olete olnud terviseteadlikud, endast ja teistest hoolivad ning viirusohtu tõsiselt suhtunud! Aitäh teile selle eest!

Õppetöö läbiviimine – õpe toimub ka edaspidi koolimajas kontakõppena – me ei rakenda hübriidõpet ja nii kaua kui võimalik ka distantsõpet.

Muus osas jäävad kehtima 25.10.2021 avaldatud õppe- ja töökorralduslikud juhised.

Kui juhtub, et olete nakatunud perioodil, mil osalesite õppetöös või viibisite koolimajas:

  • Tasemeõppes õppijal palume viivitamatult teada anda COVID-19 haigestumisest õppeosakonna töötajale: eveli.rea@tmk.edu.ee või telefonil 650 7863.
  • Täiendõppes õppijal palume viivitamatult teada anda COVID-19 haigestumisest täienduskoolituse spetsialistile: svea.ykskyla@tmk.edu.ee või telefonil 5649 5209.
  • Kooli personalil palume viivitamatult teada anda COVID-19 haigestumisest personalijuhile: piret.ustal@tmk.edu.ee või telefonil 5628 1688.
  • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse ja leviku kohta leiate alati Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Tallinna Majanduskool