9. Juuli 2020

Miks tulla õppima õigusassistendiks või ettevõtte õigustoimingute spetsialistiks?

Õigusainete õppejõud Hille Raud räägib lähemalt, miks tulla õppima õigusassistendi või ettevõtte õigustoimingute spetsialisti erialadele.

Kui õigusvaldkond on see, mis kõnetab ja on kindel soov end õiguse töövaldkondades realiseerida, proovile panna, areneda – siis on Tallinna Majanduskooli poolt pakutav õigusassistendi amet see õige. Õigusassistendi eriala sobib õigusmaastikul kulgemise esimesteks sammudeks, st kutse omandamisega asuda tööle väga erineva suunitlusega õigusspetsialistide abilisena ja hiljem ise õigusspetsialistiks koolituda, areneda 😊. Tublid ja targad õigusassistendid leiavad endale kiiresti töö erinevates õigusvaldkondades nii era- kui avalikus sektoris (notarid, täiturid, pankrotihaldurid, advokaadi- ja õigusbürood, jne.).

Õigusassistendi kutseõpe (vt. https://tmk.edu.ee/sisseastumine/erialad/oigusassistent/) sobib väga hästi lisaoskuseks, nn. teiseks hariduseks, paljudele spetsialistidele, kuna õiguse baasteadmised kuluvad marjaks ära pea kõikides eluvaldkondades.

Ettevõtte õigustoimingute spetsialisti õppekava, aasta intensiivset õppimist ettevõtlusega tihedalt põimuvates õigusvaldkondades (vt. õppekava https://tmk.edu.ee/sisseastumine/erialad/ettevotteoigustoimingutespetsialist/) sobib Sulle, kes Sa pead kas üksi või meeskonnas töötades juhtima protsessi, analüüsima, langetama otsuseid, looma ja hoidma kvaliteeti. On ju ettevõtluse protsessid tihedalt põimunud õiguslike regulatsioonidega ja mida kirevam on spetsialisti või ettevõtja enda teadmiste portfell, seda kindlamalt ta oma valdkonna või ettevõtte tüüri hoiab. Ettevõtte õigustoimingute spetsialisti õppekavale on õppima oodatud nii „mina-ise“ ettevõtete tegijad kui keskmise/suurema ettevõtte valdkondade juhid, spetsialistid (nt. logistika, kommunikatsioon, personal, ost-müük-turundus jne.).

Kes on need inimesed, keda ootate õigusassistendi ja ettevõtte õigustoimingute spetsialisti erialadele õppima?

Õigusassistendiks õppima on oodatud inimesed, keda kõnetab ühiskonnas toimuv, õigusteemad, probleemide lahendamise kutsumus, kannatlik meel ja pühendumusvalmidus. Tähtis on ka eetika austamine ja tunnetus ja sõna kasutamise austamine. Oodatud on nii esimest eriala omandama asujad kui õiguskompetentsi seniste tööoskuste juurde vajavad spetsialistid. Õpperühma rikastab erineva õpieesmärgiga inimeste vahel tekkiv sünergia. Tahtmine õppida on oluline ja seda me ootame.

Ettevõtte õigustoimingute spetsialistiks õppima on oodatud varasema töökogemusega, ettevõtluses töötamise kogemusega inimesed, kes oma tööteel on jõudnud äratundmiseni, et ettevõtluse baasõigusteadmiste omandamine on see, mida nad väga vajavad ja mille saavutamisse on nad valmis oma aega ja energiat panustama.

Millega peaks õigusvaldkonna erialadest huvitatu arvestama eelnevalt kui asub seda eriala õppima majanduskoolis?

Õigusassistendiks õppima asujal võiks olla ette näidata korralik gümnaasiumi hinneteleht, eelkõige humanitaarainetes. Kasuks tuleb gümnaasiumis õppeaine õiguse alused/ ühiskonnaõpetus vms. edukas läbimine, uurimustöö õigusvaldkonnas, väitlemistegevustes osalemine, lugemus… Kindlasti tuleb kasuks varasem erinev kokkupuude õigusteemadega nt. on õppima-asuja õiguse õpihuviga seoses käinud kohtutes kohtuistungeid jälgimas, varasem töökogemus õigusvaldkondade ettevõtetes, asutustes.

Ettevõtte õigustoimingute spetsialistiks õppima tulles on vajalikud eelnevad ettevõtlusalased baaskompetentsid – mõni ettevõtlusalane koolitus või varasem ettevõtlusalane kogemus.

Kui palju on majanduskoolis õiguserialadel praktiliste oskuste omandamist?

Majanduskool on loonud õppekava, kus praktilise õppe osakaal on taotluslikult suur. Eesmärgiks koolitada õigusspetsialistidele (juristidele) asjalikke, praktiliste oskustega abilisi.

Millistel ametikohtadel nende erialade lõpetajad täna töötavad?

Majanduskooli õigusassistendid on oma tublidusega endile avanud väga erinevaid tööuksi – õigusassisteni kutsega töötatakse nii advokaadi- kui õigusbüroodes, notaribüroodes, kohttäiturite ja pankrotihaldurite tiimides, ettevõtetes, asutustes õigusteenistustes ja kantseleides, ka kohalike omavalitsuste asutustes, riigiasutustes, kohtukantseleides, jm. Õigusassistendi õpiaeg on sageli hüppelauaks ülikoolis juristiks õppima asumisel – st karjäärikujundamise etapiks. Õigusturvaline ühiskond vajab erineval tasemel õigusharidusega spetsialiste!