Ettevõtte õigustoimingute spetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht:
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 1 kord kuus K-L

Ettevõtte õigustoimingute spetsialistina oled oma igapäevatöös pädev õigusruumi puudutavates küsimustes.

Tipp- ja keskastmejuhi argipäeva kuuluvad paratamatult erinevad õiguslikud aspektid, sh õigusaktide tundmine, lepingulised suhted jms. Hea oleks, kui juhil oleksid piiratud ressursside juures teadmised ja oskused hakkama saamiseks ka juriidilistes küsimuses.

Majanduskoolis õpid orienteeruma õigusruumis ning seadustes. Õpid analüüsima õiguslikku olukorda ning oskad hinnata, kas ja millist professionaalset juriidilist abi vajad. Sa õpid mõistma lepingute keeruliste sõnastuste taga peituvat sisu ning oskad kaitsta oma ettevõtte ja töötajate huve. Sa tead, kuidas vältida probleemolukordi ja seadustega teadmatusest pahuksisse minekut.

Peale kooli lõpetamist oled oskuslik juht, kes suudab valmistada ette erinevaid õigustoiminguid, kaitsed ja esitad oma ideid ja seisukohti ka ametlikus suhtluses ning oled valmis kaasa rääkima õigusküsimuste lahendamisel. Õiguslike teadmiste mitteomamine tõstab juhtimisriske ning teadmatusest õigusvastaselt käitumine võib tuua kaasa raskeid tagajärgi.

Ettevõtte õigustoimingute spetsialistiks õppima tulles on vajalikud eelnevad ettevõtlusalased baaskompetentsid – mõni ettevõtlusalane koolitus või varasem ettevõtlusalane kogemus.


Õppekava 2020/2021 sisseastujale

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õiguse kaitsmise alused ettevõtluses
 • Varaliste suhete kaitsmine ettevõtluses
 • Ettevõtte õiguste kaitsmine suhetes riigi ja kohaliku omavalitsusega

Valikõpingud:

 • Konkurentsiõigus
 • Intellektuaalse omandi kaitse
 • Rahvusvahelise kaubanduse õigus
 • Väärtpaberid ja väärtpaberitehingud
 • Õigusalane inglise keel
 • Õigusalane vene keel
 • Ametikeel
 • Rahapesu ja selle tõkestamise meetmed

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Ettevõtte õigustoimingute spetsialisti erialale õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme väikeettevõtja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Hariduse olemasolu tõestab vastava eriala lõputunnistus. Kompetentside tõestamiseks tuleb esitada portfoolio.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Õppekava 2019/2020 sisseastujale

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õiguse kaitsmise alused ettevõtluses
 • Varaliste suhete kaitsmine ettevõtluses
 • Ettevõtte õiguste kaitsmine suhetes riigi ja kohaliku omavalitsusega

Valikõpingud:

 • Konkurentsiõigus
 • Keskkonnaõigus
 • Intellektuaalse omandi kaitse
 • Rahvusvahelise kaubanduse õigus
 • Euroopa Liidu toetuste taotlemine
 • Väärtpaberid ja väärtpaberitehingud
 • Tehisintellekti seadustamine
 • Õigusalane inglise keel
 • Õigusalane vene keel

Õppekava rakenduskava