Ettevõtte õigustoimingute spetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht:
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kolmapäevast laupäevani 3-4 nädala tagant.

Ettevõtte õigustoimingute spetsialistina oskad käituda alati õiguspäraselt

Majanduskoolis õpid analüüsima väikeettevõtte õiguslikku olukorda ning oskad hinnata, kas vajad väliste juristide abi või mitte. Sa õpid mõistma lepingute keeruliste sõnastuste taga peituvat sisu ning oskad kaitsta oma ettevõtte ja töötajate huve. Sa tead, kuidas vältida probleemolukordi ja seadustega teadmatusest pahuksisse minekut.

Peale kooli lõpetamist oled oskuslik juht, kes suudab valmistada ette erinevaid õigustoiminguid, kaitsed ja esitad oma ideid ja seisukohti ka ametlikus suhtluses ning valmis vastutama töörühmade eest.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid on:

 • Õiguse kaitsmise alused ettevõtluses
 • Varaliste suhete kaitsmine ettevõtluses
 • Ettevõtte õiguste kaitsmine suhetes riigi ja kohaliku omavalitsusega

Valikõpingud:

 • Konkurentsiõigus
 • Keskkonnaõigus
 • Intellektuaalse omandi kaitse
 • Rahvusvahelise kaubanduse õigus
 • Euroopa Liidu toetuste taotlemine
 • Väärtpaberid ja väärtpaberitehingud
 • Tehisintellekti seadustamine
 • Õigusalane inglise keel
 • Õigusalane vene keel

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumise tingimused

Ettevõtte õigustoimingute spetsialisti erialale õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme väikeettevõtja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Hariduse olemasolu tõestab vastava eriala lõputunnistus. Kompetentside tõestamiseks tuleb esitada portfoolio (loe lisa vastuvõtu eeskirjast)