18. Juuli 2023

Miks tulin õppima ettevõtjatele suunatud õigusalasele täienduskoolitusele?

Tallinna Majanduskooli tasuta täienduskoolituste valikus on spetsiaalselt ettevõtjatele välja töötatud õppekava õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele. Uurisime meie kursuse lõpetajalt Indrek Kelderilt, miks teda see õppekava kõnetas ja mida koolitus talle andis?

Palun räägi endast ja oma senisest karjäärist, millega igapäevaselt tegeled?

Tegelen roheidude (cleantech startup ettevõtete) edendamise ja neisse investeerimisega. Iduettevõtlusega laiemalt tegelen aastast 2007, roheidudega konkreetsemalt aastast 2015. Teen seda läbi kahe organisatsiooni – non-profit tegevused (sh cleantech startup ökosüsteemi arendus, uute ettevõtjate toetamine jne) läbi Cleantech Estonia, lisaks ettevõtlus ja investeerimine läbi Beamline Accelerator idukiirendi.

Kuidas jõudsid otsuseni ning mis motiveeris alustama õpinguid Tallinna Majanduskoolis?

Minu igapäevatöös on teatud juriidilised teemad iga päev laual – peamiselt ettevõtte asutamisega ja neisse investeerimisega seotud küsimused, aga ettevõtjate mentorina tuleb ette ka muid teemasid – võlaõiguslikud lepingud, intellektuaalomand, maksud ja raamatupidamine jne.

Igapäevatöös puutun kokku ka elukutseliste juristidega aga aegajalt tunnetasin, et nendega konstruktiivse koostöö arendamiseks on mul ka endal vaja veidi enam juriidilist pädevust. Sellest tulenevalt oli Tallinna Majanduskooli õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele täpselt see, mida mul igapäevaelus vaja läheb. Mul ei ole vajadust akadeemilise kraadi järele, aga mul on vaja laiemat pilti ja terminoloogia tundmist, et olla juba elukutselisele juristile pädevam partner. Muidugi aitab see mul lihtsamates küsimustes ka ise orienteeruda ehk siis juriidilisi kulusid veidi kokku hoida.

Kuidas on omandatud teadmised Tallinna Majanduskoolis toetanud Sinu professionaalset arengut?

Peamiselt sain Majanduskoolist kaks väärtust – lisaks konkreetsetele teadmistele ka kontaktid toredate kaasõpilastega ja õppejõududega, mis jäävad kestma ka peale koolitusprogrammi lõppu.

Milliseid majanduskooli õpingute käigus omandatud teadmised või pädevused on Sinu professionaalset arengut toetanud?

Kui oma kitsas valdkonnas aastate jooksul olin ma juba üht-teist näinud, siis antud koolitus laiendas mu silmaringi juriidilises valdkonnas olulisel määral. Ega see ilmselt erilist hüpet mu karjääris kaasa ei too, aga tunnen ennast juriidilistes küsimustes kindlasti varasemast palju kindlamalt, samuti on loodetavasti mu partneritest juristidel minuga nüüd mugavam suhelda, kuna oskan nüüd täpsemalt küsida ja saan paremini ka vastustest aru.

Kellele ja miks soovitad tulla Tallinna Majanduskooli koolitusele „Õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele“?

Arvan, et see koolitus ongi oluline eelkõige just ettevõtjatele ja juhtidele – nii neile kes juhivad oma väikeettevõtet ja kes soovivad lihtsamate juriidiliste küsimustega senisest paremini ise toime tulla, kui ka neile kellel on meeskonnas või partnervõrgustikus juristid, kellega on siis vaja efektiivsemalt “ühte keelt” rääkida.

Kas sooviksid veel midagi välja tuua?

Selle koolituse suurim ja enim esiletoomist vääriv väärtus on kindlasti see, et valdav enamus lektoreid on praktikud ja vähemalt pooltel juhtudel oma ala absoluutsed tipud. Me räägime siin oma valdkonna tippjuhtidest, advokaatidest, prokuröridest, kohtunikest kes toovad elulisi näiteid enda karjäärist – see on ikka midagi muud kui akadeemilist haridust saada õpiku järgi!