17. September 2021

Kaasav eelarve 2021 – ootame õppijate ideid kuni 10.10.2021

Sel aastal rakendub kaasav eelarve juba kolmandat aastat.
Tallinna Majanduskooli teise kaasavasse eelarvesse esitati eelmisel aastal kokku 52 ideed ehk üle 2 korra rohkem võrreldes esimese aastaga. Aina kasvav trend näitab, et meie õppijad soovivad koolielu kujundamisel aktiivselt oma sõna sekka öelda.

Ootame õppijate ideid ja ettepanekuid selle osas, kuidas investeerida 10 000 eurot kooli eelarvest meie koolikeskkonda ja õpielamuste parendamisse 2022. aasta jooksul. Ootame selgesõnalisi ning hästi läbimõeldud ettepanekuid, mis on suunatud konkreetsele probleemidele. Valiku langetavad õpilased ise ning meile koolina jääb rahulolu sellest, et oleme andnud meie kaasamõtlevatele, koolielust hoolivatele ning ettevõtliku vaimuga õppijatele võimaluse kooli juhtimises kaasa rääkida.

Esita oma idee vahemikus 20.09-10.10.2021: https://bit.ly/TMKkaasaveelarve2021

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

– Kaasava eelarve idee võib esitada Tallinna Majanduskooli õppija.
– Idee sõnastus võiks viidata ka vajakajäämisele/probleemile, mille lahendamisele on kaasava eelarve raames tehtav investeering suunatud.
– Kaasava eelarve objektiks võib olla majanduskooliga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 10 000 eurot (sisaldades kõiki makse ja tasusid).
– Kaasava eelarve kogusumma on 10 000 eurot, seega peab teostatav idee mahtuma kogusumma sisse.
– Koolil on õigus valida ka mitu väiksema eelarvega ideed.
– Kaasava eelarve vahenditest elluviidav investeering / investeeringud peavad olema kõigile õppijatele kättesaadavad, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid kooli järgnevate aastate eelarvetele ning tuleb realiseerida hiljemalt 2022. aasta jooksul.

  • 13.-29. oktoobril toimub enimpakutud ideede poolt hääletamine.
  • Oktoobri viimasel nädalal saame võiduideed välja kuulutada.

Loe, millised ideed leidsid enim poolehoidu 2020. aastal!