9. Mai 2023

Head Euroopa päeva!

Head Euroopa päeva! 

Täna, Euroopa päeval, toimub Euroopa Oskuste Aasta Festival, mis on seekordse teema-aasta avalöögiks. Euroopa Oskuste Aasta on Euroopa Komisjoni poolt väljakuulutatud teemaaasta, mis kestab 09.05.2023-08.05.2024.

 Euroopa Oskuste Aasta fookuses on:

  • digi- ja rohepöördeks vajalikud oskused
  • täiend- ja ümberõpe vastavalt tööturu vajadustele
  • kvalifikatsioonide tunnustamine

Euroopa Oskuste Aasta ürituste info leiab Oskuste Aasta kodulehelt.

Kas teadsid, et Tallinna Majanduskoolis on alates uuest õppeaastast võimalik õppida jätkusuutlikkuse spetsialisti täienduskoolitusel?

Jätkusuutlikkuse spetsialistina väärtustad jätkusuutlikku elustiili ja ettevõtlust ning näed vajadust kaasa aidata mõttelaadi muutusele kogu ühiskonnas. Täiendkoolitusel omandad teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused, mis võimaldavad töötada jätkusuutlikkuse spetsialistina nii era- kui avaliku sektori ametikohtadel, kus on vaja sisuliselt tegeleda jätkusuutlikkust mõjutavate teemadega, analüüsida andmeid, koostada raporteid ning juhtida muutusi nii organisatsiooni sees kui väljas.

Loe kõigest täpsemalt juba siit 

Avaldusi täienduskoolitusele saab esitada alates 01.06.2023.

Eestis korraldab Oskuste Aasta avaürituse 31.05.2023 Euroopa Komisjoni Esindus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning see toimub Tallinna Teeninduskoolis.

Täiskasvanuhariduses on Oskuste Aasta teemadega seotud 17.05 toimuv VIII Koolitajate mittekonverents, samuti on planeeritud suuremalt oskustele tähelepanu juhtida sügisesel traditsioonilisel Täiskasvanud Õppija Nädalal. Just praegu on õige aeg märgata ja tunnustada ka elukestvas õppes osalemist ning uute oskuste õppimisele kaasa aitamist esitades enda õppijaid ja koolitajaid Aasta õppija või koolitaja tiitlileSuurem Oskuste Aasta avalik üritus leiab aset 12.08.2023 Paides, Arvamusfestivali raames, kuhu oodatakse kõiki huvilisi.