29. Detsember 2023

Uuenenud on majanduskooli õpperuumide tehnilised lahendused

Sel õppeaastal oleme panustanud majanduskooli klassiruumide tehnilise võimekuse parandamisse. 

 • Kus klassiruumides on publikumikrofonid ja hea teha nt hübriidtunde? Publikumikrofonid on klassides C210 (aula) ja C214. Neis kahes on robotkaamerad ja laemikrofonid, ning lisaks on võimalik kasutada ka peamikrofoni et saada eriti hea kvaliteediga salvestus/ülekanne.
  Kõik klassiruumid on valmis selleks, et teha hübriidtunde. Iga klassiruum on varustatud veebikaameraga ja mikrofoniga. Kuid sellisel juhul ei ole nii suurel määral võimalik läbi veebi tundides osalejatel osaleda, sest pole nii hästi kuulda klassist tulevaid küsimusi.
 • Kuidas saada endale reväärimikrofoni komplekti tunni läbiviimiseks (kellele ja millal peaks teada andma)?
  Reväärimikrofoni komplekti saamiseks tuleks avaldada soovi eelnevalt haridustehnoloogidele (ht@tmk.edu.ee või otse mõnele haridustehnoloogile), võimalusel vähemalt üks tööpäev ette. Haridustehnoloogid saavad sellisel juhul organiseerida selle, et mikrofon oleks ettevalmistatud ja selle õpetajale õigeaegselt toimetada.
 • Millistes klassiruumides on markertahvlid?
  A109, A111, A132, B305, B317, C214 ruumides on ühekordne sammastahvel. C212 ruumis on kahekordne sammastahvel. Tahvlid on tasakaalustatud ja need liiguvad lihtsalt üles-alla. Tahvlite laius on ca 5 m ja kõrgus 1,2 m. Tahvlid on paigaldatud eesmärgiga võimaldamaks õpetajal kombineeritult kasutada visuaali ja vabateksti õppetegevuses. Õpetajale tagatakse kasutusergonoomika – tahvli kõrgust saab vastavalt kasvule reguleerida. 
 • Millistes klassiruumides on nutitahvlid?
  Nutitahvlid asuvad erinevates klassides (A214, A307, A319). Nutitahvli koolitust saab küsida haridustehnoloogidelt (ht@tmk.edu.ee) ning suurema huvi korral on võimalik teha ka üks suurem grupikoolitus järgneval poolaastal. 
 • Kas raadioruumi remondiga kaasnesid ka tehnilised uuendused? Kuidas näites õpetaja saab slaide telekatesse aulas näidata?
  Aula näitab slaide koguaeg telekasse, vajaduse korral saab lauapealse (suure)juhtpuldiga telerite sisu vahetada. Aulas on 5 televiisorit ja lisaks ka projektor. 
 • Kuidas on sisustatud uus hübriidklass  C212:
  C212 klassis on 4 telerit, millest 2 on õpetaja seinal liftiga juhitavad, teleritesse on võimalik saata 1 või 2 erinevat pilti. Süsteem on juhitav ühest digipuldist, mis asub õpetaja laua peal. 

Kui soovid majanduskooli ruume rentida mõne enda sündmuse jaoks, võta palun ühendust rene.reinola@tmk.edu.ee