29. Detsember 2023

Uuel aastal prügiteadlikumaks

Alates uuest aastast liigub Tallinna Majanduskool järk-järgult üle jätkusuutlikumale liigiti prügi kogumisele. Ole hoolas ja kaalu, millisesse prügikasti oma prügi viskad!

Mis muutub majanduskoolis alates 01.01.2024:

 • nendesse klassiruumidesse, kus on kätepesu võimalus, jääb 1 prügikast segaolmejäätmetele, eemaldatakse prügikastid õpperuumidest, kus puudub kätepesu võimalus
 • WC-sse ja valitud ruumidesse jäävad segaolmejäätmete prügikastid
 • eemaldatakse prügikastid kabinettidest ja muudest üldkasutatavatest ruumidest
 • prügi sorteerimisjaam koondatakse õppehoone C2 koridori
 • prügi sorteerimisjaamas on võimalik visata liigiti järgmiselt
  • segaolmejäätmed
  • segapakend
  • klaaspakend
  • papp, paber ja kartong.
  • biojäätmed
  • ohtlikud jäätmed (patareid)
 • ülejäänud korrustel on prügikastid kahte liiki – segaolmejäätmed ja segapakend
 • prügikastid tähistatakse erivärviliste liigiti kogumise kleepsudega 
 • prügikastid tähistatakse erivärviliste liigiti kogumise lühijuhenditega

Tähelepanekute ja ettepanekutega palume pöörduda majanduskooli haldusjuhi, Rene Reinola poole rene.reinola@tmk.edu.ee.

Aitäh, et hoolid ja aitad luua puhtamat ja rohelisemat tulevikku!