10. Veebruar 2023

Uue töötaja sisseelamisprogramm

Veebruaris alustasid majanduskoolis tööd kolm uut kolleegi, keda sisseelamiseks on toetamas mentor. Personalispetsialisti Merike Heide mentoriks on Karita Leppsoo, õppekorralduse spetsialisti Jana Mäekivi mentoriks on Marta Vaidla ning IT spetsialisti Tener Ilistomi mentoriks on Marko Kaljula.

Uue sisseelamisprogrammi loomisel soovisime pakkuda uutele kolleegidele suuremat tuge organisatsiooni sisseelamisel ning loodud sai mentorprogramm.

Majanduskool määrab mentori (kogenenuma kolleegi) igale uuele või uues ametis alustavale töötajale (mentee) kuni kolmeks kuuks, et paremini toetada tema sisseelamist organisatsiooni ja kohanemist töörollis ning pakkuda tuge tööalaste küsimuste ja väljakutsete lahendamisel. Mentor on kokkuvõtvalt mentee esimene kontaktisik (muudes organisatsioonides tuntud ka kui Buddy ehk sõber). Kuivõrd mentori rolli kõrvalt vajavad ka igapäevased tööülesanded täitmist, on mentori ja tööde üleandja rollid jagatud erinevate inimeste vahel.

Mentorluse programmi lõpus toimub töötajaga koostöövestlus mentori ja otsese juhiga, et arutada tekkinud küsimusi ja seada arengueesmärgid. 

Mentori roll: 

  • toetada uut töötajat kooli ja oma tööarolli sisseelamisel
  • tunda huvi, s.o menteed kuulata, esitada talle küsimusi, peegeldada ja tagasisidestada
  • aidata läbi mõelda erinevad tegevused seatud eesmärkide saavutamiseks
  • julgustada ja innustada leidma erinevaid vaatenurki ja lähenemisi tööülesannete täitmisel ja olemasolevatest võimalustest parimaks tegutsemisviisiks

Oluline on märkida, et mentor ei õpeta ega anna nõu vaid rakendab coachivat suhtlusstiili mentee kohanemisel uues töökeskkonnas ja -rollis.

Mentee roll:

  • pöörduda küsimuste või kõhkluste korral oma mentori poole
  • reflekteerida oma tööalast sooritust
  • õppida nii oma mentori kui ka teiste kolleegide kogemusest ja parimatest praktikatest

Esimese mentorprogrammi üks mentoritest Marta Vaidla ütleb: „Tean omast kogemusest, kui keeruline võib olla sisseelamine uude ettevõttesse, ka siis, kui ametipositsioon ei ole uus. Seda keerulisem on, kui lisaks organisatsiooni sisseelamisele tuleb selgeks saada ka täiesti uued ametiülesanded. Uuel töötajal on tänu mentorile olemas toetus ja teadmine, et organisatsioonis on konkreetne isik, kelle poole saab igapäevastes n-ö olmeküsimustes pöörduda, kuid kes on omal moel ka usaldusisik. Meie, oma igapäevaste toimetuste juures, ei pruugi märgatagi, kui olulised on uue liituja jaoks sellised teemad: kuidas me sünnipäevi tähistame; kas meil on kokkulepitud kohvipausid ja lõunatamise kellaajad jne. Oluline on, et uus töötaja saab kõikidele oma küsimustele alati vastused ning olen rõõmuga valmis toetama ja vastama. Tegelikult taipasin, et olen varasemalt olnud enesele teadvustamata mentori rollis – tutvustanud organisatsiooni, kolleege ja tegelikult ka tööülesandeid. Kuid programm, mis hoiab tööülesanded ülejäänud tugisüsteemist eraldi, on nii uue töötaja kui ka mentori jaoks parem lahendus.”