29. Detsember 2023

Tunnusta praktikajuhendajat

Kutsume üles esitama oma ettevõttepoolseid praktikajuhendajaid tunnustamiseks!

Praktikaettevõtete poolt antud tagasisidest on selgunud, et Tallinna Majanduskooli praktikandid on positiivse suhtumisega, initsiatiivikad, aktiivsed, motiveeritud, iseseisvad oma tööülesannete täitmisel ning kiire taibu ja õppimisvõimega ka uudsetes olukordades. Harvad pole juhud, kus praktikante oodatakse tagasi järgmise praktika ajaks. Rõõmustav on tagasiside, et meie õppijate teadmistest ja ideedest on ettevõttele ka reaalselt kasu olnud.

Populaarsed praktikaettevõtted olid möödunud õppeaastal:

  • Euronics
  • Harju Maakohus
  • Swedbank AS
  • Uus Maa Kinnisvarabüroo
  • Telia Eesti AS

Majanduskool kutsub õppijaid üles esitama tunnustamiseks kõiki suurepäraseid praktikakohapoolseid praktikajuhendajaid, kes on panustanud praktikaperioodil juhendamisse enam kui juhendis ettenähtu ning on innustanud ja inspireerinud meie õppijaid saamaks heast suurepäraseks.

Hea õppija, kui oled veel 2023. aasta kevad-suvel praktikal käinud või sel õppeaastal praktikat läbimas ning leiad, et Sinu ettevõttepoolne praktikajuhendaja vääriks tehtud töö eest tunnustust, anna meile palun temast teada ja tunnusta oma praktikakoha (s.t ettevõtte- või asutusepoolset) praktikajuhendajat antud panuse eest Sinu karjäärikujundusse! Tunnustamiseks võib esitada ka mitu praktikajuhendajat.

Kandidaate saab esitada kuni 17.04.2024 siin.

Täname!