2. Detsember 2022

Tunnusta praktikajuhendajat ja vaata, kes olid TMK populaarseimad praktikapartnerid aastal 2022

Kutsume üles esitama oma ettevõttepoolseid praktikajuhendajaid tunnustamiseks!

Praktikaettevõtete poolt antud tagasisidest on selgunud, et Tallinna Majanduskooli praktikandid on positiivse suhtumisega, initsiatiivikad, aktiivsed, motiveeritud, iseseisvad oma tööülesannete täitmisel ning kiire taibu ja õppimisvõimega ka uudsetes olukordades. Harvad pole juhud, kus praktikante oodatakse tagasi järgmise praktika ajaks. Rõõmustav on tagasiside, et meie õppijate teadmistest ja ideedest on ettevõttele ka reaalselt kasu olnud.

2021/2022. õppeaasta polupaarseima praktikaettevõtte esikohta jagavad ABB Eesti ja Mediabrands Digital OÜ, mõlemas ettevõttes oli praktikal seitse majanduskooli õppurit.

Populaarsed praktikaettevõtted olid möödunud õppeaastal ka SA Põhja-Eesti Reginaalhaigla, Swedbank AS, AS Eesti Post, Eesti Töötukassa, Apranga Estonia OÜ ja Telia Eesti AS.

Majanduskool kutsub õppijaid üles esitama tunnustamiseks kõiki suurepäraseid praktikakohapoolseid praktikajuhendajaid, kes on panustanud praktikaperioodil juhendamisse enam kui juhendis ettenähtu ning on innustanud ja inspireerinud meie õppijaid saamaks heast suurepäraseks.

Hea õppija, kui oled veel 2022. aasta kevad-suvel praktikal käinud või sel õppeaastal praktikat läbimas ning leiad, et Sinu ettevõttepoolne praktikajuhendaja vääriks tehtud töö eest tunnustust, anna meile palun temast teada ja tunnusta oma praktikakoha (s.t ettevõtte- või asutusepoolset) praktikajuhendajat antud panuse eest Sinu karjäärikujundusse! Tunnustamiseks võib esitada ka mitu praktikajuhendajat.

Kandidaate saab esitada kuni 30. aprillini 2023  siin: https://bit.ly/tmkpraktikajuhendaja

Täname!