30. Detsember 2022

Triin Laasi-Õige 2022 aastalõpu pöördumine

Head majanduskooli inimesed!

Kooliinimestel on privileeg tähistada kaks korda aastas uue aasta algust, nagu ka kahel korral aastat kokku võtta. Kaks algust, kaks lõppu, kaks uue ja parema aasta (l)ootust, kaks korda põhjust aasta kokkuvõteteks.

Mõeldes täna, aasta eelviimasel päeval, aga sellele, mis meid seob ning milles peitub me ühisosa, siis selleks ühte liitvaks liimiks on kuuluvustunne ja side Tallinna Majanduskooliga.

Selle sideme tugevusest andis kinnitust 2022. aasta üks tippsündmusi, milleks oli Tallinna Majanduskooli 115. juubelile pühendatud vilistlaste kokkutulek. Tuhat erinäolist inimest erinevatest ajastutest, erinevat nime kandnud koolidest ja erinevatelt elualadelt tulid kokku ühe kogukonnana. Kogukonnana, keda ühendas uhkustunne kuuluvuse üle Tallinna Majanduskooli. 

Selle kogukonna aukartust äratava ühtsustunde hoidmise ning tugevdamise oleme väga strateegiliselt asetanud Tallinna Majanduskooli arengukava üheks prioriteediks. Usume, et majanduskoolil on potentsiaali jääda mitte ühekordseks koolivalikuks, vaid kujuneda elukestva õppe partneriks ning pakkuda põhjust ikka ja jälle oma kodukooli poole vaadata ning kas õppijana, õpetajana või praktikajuhendajana kogukonnaga taas liituda.

Me räägime Eestis jätkuvalt sellest, et kutseharidus ei ole popp või kutsekoolis käimise üle ei tunta uhkust. Tallinna Majanduskooli kogemuse pinnalt julgen ma väita vastupidist.

Kutseharidus võimaldab omandada oskusi ja oskused annavad vabaduse. Vabaduse nii inimesele, kes uute oskuste läbi saab end meelepäraselt teostada, vabaduse ettevõttele, et pädevate töötajatega saavutada oma eesmärke kui ka vabaduse riigile, sest konkurentsivõimeline ja kaasaegsete oskustega tööjõud on majanduse arengu võti.

Majanduskooli õppijat motiveeribki soov omandada uusi oskusi. Oskusi, mis avaksid uksed uutele väljakutsetele, sillutaksid teed sootuks uutele jahimaadele ning annaksid vabaduse eneseteostuseks.

Aasta – aastalt näeme, kuidas meie kooli leiab tee aina sihi- ja kutsekindlam õppija, kelle motiveeritus peegeldub nõudlikkuse tasemes õpetajatele ja koolile. Arvestades seda, et aeg on suurimaid defitsiite me elus, on täiskasvanud õppija vaates aeg, mis investeeritakse õpinguteks, kulda väärt. Võetakse see ju oma pere, sõprade, hobide ja töö arvelt.

Meile koolina on selle usalduse õigustamine suureks väljakutseks, mis nõuab enesekriitilist meelt ja pidevat tööd. Muutuvad ajad ja nii ühiskonna kui õppijate muutuvad ootused eeldavad ka meilt koolina muutumist ja seda nii õppesisu, õppekorralduse, õppemeetodite kui õppijate toetamise mõtestamisel. 

2022. aasta on olnud omamoodi märgiline, kuivõrd tähistades oma 115. juubelit on Tallinna Majanduskool tõestanud oma elujõulisust ja asendamatust Eesti haridusmaastikul kooli senise tegevuse tulemusena. Sel samal aastal on kinnitatud majanduskooli uus arengukava, mis sätestab arengusuunad ja rõhuasetused tulevasteks perioodideks, mis peavad kindlustama kooli arengute kestlikkuse.

Kuivõrd Tallinna Majanduskool on nii suure hulga tarkade ja majanduskoolile pühendunud inimeste summa, kes kõik oma ideede ja ettepanekutega on aidanud sisustada visiooni kooli tulevikust, siis olen veendunud, et meie edulugu jätkub. 

Aitäh, Tallinna Majanduskool kogu oma imelises koosluses, et annate põhjust 2022. aasta kokku võtta rõõmu ja uhkuse tundega. Meil on äge kool, imelised inimesed ning elujõuline kogukond, mida ühendab usk, usaldus ja uhkus oma kooli üle. 

Rõõmsat ja lõõgastavat pühadeaja jätku ning imetabast  ja teguderohket uut aastat meile kõigile!