23. November 2022

Töötajate kaasava eelarve hääletustulemused 2022

Tallinna Majanduskooli töötajate poolt esitati meie päris esimesse töötajate kaasavasse eelarvesse 16 ettepanekut koolielu edendamiseks ja töötajakogemuse parendamiseks. Lõpphääletusest võttis osa 35 inimest.

Majanduskooli töötajatel oli sel aastal esimest korda võimalik esitada oma ettepanekuid töötajakogemuse paremaks ning atraktiivsemaks muutmiseks.

Esitatud ideed pidid jääma 5000 euro piiresse, olema selgelt põhjendatud, lisakulusid mitte kätkevad ning sisaldama indikatsiooni eeldatava maksumuse osas.

Lõppvooru hääletusel said töötajad anda oma hääle järgmistele ettepanekutele:

– Erinevate oskuste ja teadmiste arendamisele suunatud ühisüritused.
– Liikumist soodustavad ühisüritused.
– Spordialasid tutvustavad ühisüritused.
– Meeskonnakoolituste/seminaride sari.
– Mälumängu klubi asutamine.
– Rohkem rohelust koolimajja.
– Eripreemia erakordselt silmapaistvate töötulemuste eest.
– Elektriauto laadimislahendus.
– Saun ja puhkeruum töötajatele.
– Värsked puu- ja juurviljad personali puhketoas 2 korral nädalas.

Hääletustulemuste esikolmik kujunes järgmiseks:

  1. Erinevate oskuste ja teadmiste arendamisele suunatud ühisüritused – 22,9%
  2. Värsked puu- ja juurviljad personali puhketoas – 20%
  3. Liikumist soodustavad ühisüritused – 14,3%

Hääletustulemused näitavad, et majanduskooli töötajad soovivad üheskoos veeta rohkem kvaliteetaega ka väljaspool tööpäeva erinevate ühisürituste raames. 

Samuti peetakse oluliseks, et värsked puu- ja juurviljad aitaksid tööpäeva kestel energiavarusid toetada.

Kuna võiduidee nimel käis tihe konkurents, saavad esimese töötajate kaasava eelarve vahenditest võrdsel määral teostatud esimesed kolm ettepanekut, mis teistest ülekaalukamalt ka poolehoidu leidsid.

Konkreetsema ühisürituste kava koostamisel palume taas teiepoolset sisendit juba uue aasta alguses.

 

Aitäh ettepanekute esitajatele ja hääletajatele!