14. Veebruar 2022

Tööpakkumine: turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Tallinna Majanduskool on nõudlike õppurite ning ärinduse, halduse ja administratiivala professionaalide kokkupuuteplatvorm, millelt sirguvad omal erialal asendamatud tegijad.

Selleks, et panna edukalt kokku mängima enam kui 1800 õppija karjäärialased ootused ja erialased eesmärgid ning enam kui 150 õpetava tegevspetsialisti hinnalised kogemused, on igal inimesel meie organisatsioonis selge roll ja kindel väärtus.

Täna on sellest hästi toimivast masinavärgist puudu üks meie jaoks hindamatult oluline meeskonnaliige –

Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Ootame oma meeskonnaga liituma pühendunud professionaali, kelle peamisteks tööülesanneteks on turundus- ja kommunikatsioonitegevuste planeerimine ja elluviimine.

Ootused Sinule

 • Sul on väga hea keelevaist ning oskad end suurepäraselt väljendada nii kõnes kui kirjas
 • Sise- ja väliskommunikatsiooni tegevuste korraldamine lööb Sul silma särama
 • Märkad erinevaid turundusvõimalusi ja oled huvitatud haridusvaldkonnas tegutsemisest
 • Tunned ennast sotsiaalmeedias toimetades nagu kala vees
 • Sul on väga hea visuaalne ja keeleline stiilitaju
 • Lisaks laitmatule eesti keele oskusele valdad suhtlustasemel ka vene ja inglise keelt
 • Oled tulemustele orienteeritud, proaktiivne, vastutustundlik ja loov
 • Oled iseseisev, oskad seada prioriteete, planeerida efektiivselt aega ning pead kinni tähtaegadest
 • Sul on erialane kutse- või kõrgharidus ning Sinu eeliseks on töökogemus sarnasel ametikohal
 • Oled positiivne ja toetav meeskonnaliige

Omaltpoolt pakume

 • Võimalust Tallinna Majanduskooli eduloo jutustamises kaasa lüüa
 • Huvitavaid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi
 • Sõbralikku, toetavat ja abivalmis meeskonda
 • Nüüdisaegseid töötingimusi
 • Osalist kaugtöö võimalust
 • 35 kalendripäeva puhkust aastas
 • Motivatsioonipaketti (tervisekindlustus/sporditoetus, ühisüritused, erinevad toetused)
 • Tulemustasu

Saada oma CV ja sooviavaldus kirjeldusega endast ja oma senisest kogemusest hiljemalt 06.03.2022 läbi CV-Keskuse.

 • Konkurss kestab kuni sobiva kandidaadi leidmiseni.