26. August 2022

Tööpakkumine: ärikorralduse/turunduse, raamatupidamise ja õigusvaldkonna lektorid

Tallinna Majanduskool on nõudlike õppurite ning ettevõtluse, turunduse, finants- ja administratiivala professionaalide kokkupuuteplatvorm, millelt sirguvad omal erialal asendamatud tegijad.

Selleks, et panna edukalt kokku mängima enam kui 1600 õppija karjäärialased ootused ja erialased eesmärgid ning enam kui 200 õpetava tegevspetsialisti hinnalised kogemused, on igal inimesel meie organisatsioonis selge roll ja kindel väärtus.

Täna on sellest hästi toimivast masinavärgist puudu mõned meie jaoks hindamatult olulised spetsialistid.

Ootame oma meeskonnaga liituma:

Õppeainete mahud on erinevad ning kandideerida võib sobivusel ka vaid ühe aine õpetamiseks. Samuti on õpetajal vaja ette valmistada kursuse materjalid ning arvestus kursuse läbimiseks.

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siis kandideeri läbi CV Keskuse.