14. Aprill 2023

TMK ideehäkaton “Muudame kutsehariduse valikuks nr 1”

Miks ei ole kutseharidus nii populaarne valik kui võiks?! Kas põhjus võib peituda kutsehariduse maines, minevikust püsima jäänud eelarvamustes või sootuks muus?!

Me räägime juba aastaid aina keerukamaks muutuvast tööst nii globaalse kui lokaalse majanduse ja tööturu kontekstis, räägime sellest, et on uus normaalsus elu jooksul korduvalt karjääri ja tegevusvaldkonda vahetada ning et elukestev õppimine on eluviis, mitte kasulik harjumus.

Kiireimaks viisiks oma oskusi uuendada ja arendada on kutseõpe! Ja kuivõrd meil on Eestis kutsehariduse omandamine tasuta ning kutsekoolid pakuvad elukaareüleseid õpiteid, siis võiks ju eeldada, et me ei pea muretsema eestlaste oskuste ja vilumuste pärast, mis võimaldaksid end kestlikult nii ühiskonna liikmena kui aktiivse tööturu osapoolena realiseerida.

Aga siiski peame muretsema, sest kutseoskusteta inimeste osakaal meie tööealisest elanikkonnast on jätkuvalt kõrge, liiga palju noori lõpetab haridustee ilma omandatud kutseta ning elukestev õpe, sh kutseõpe täiskasvanueas ei ole sugugi popp madala haridustasemega elanike hulgas.

Kutsehariduse maine parandamisega on tegeletud aktiivselt aastast 2008, ent jätkuvalt kohtame hoiakuid, mis ei julgusta õppijat kutseharidust kaaluma eelisjärjekorras. 

Miks see nii on? 

Meie siin, Tallinna Majanduskoolis, usume, et igale asjale on seletus ning et mitu pead on mitu pead!

Nii kutsumegi kutsehariduse populariseerimise teemal kaasa rääkima ning osalema Tallinna Majanduskoolis toimuval ideehäkatonil „Muudame kutsehariduse valikuks nr 1”.

Selleks korraldab Tallinna Majanduskool 18. mail kutsehariduse populariseerimise ideehäkatoni, kuhu ootame osalema erinevate õppeasutuste õppijate/õpetajate/töötajate, tööandjate tiime ja üksikisikuid, et leida võimalikke lahendusi kutsehariduse maine tõstmiseks ja kutsehariduse populariseerimiseks Eestis.

OSALEVATELE MEESKONDADELE PAKUME

  • mitmekülgset mentorite valikut, kes on spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele
  • võimalust osaleda 19. mail toimuval TMK EXPO-l ning kutset õhtul toimuvale Hoovipeole tasuta sissepääsuga
  • võimalust kasvatada enda kontaktvõrgustikku

PROGRAMM

09.30 Kogunemine, hommikukohv

10.00 Päeva tutvustus moderaatorite poolt – Kerli Jaago ja Ciina Keeroja turundusspetsialisti eriala õpperühmast TU2291

10.15 Triin Laasi-Õige ettekanne kutsehariduse kuvandist ning miks vajab Eesti kutsehariduse maine uuele tasemele tõstmist

11.45 Algab ideelahenduste väljatöötamine

  • tiimiliikmete rollijaotused
  • probleemi mõtestamine
  • ideelahenduste väljatöötamine
  • lõunapaus
  • ideelahenduste kokkupanemine

17.30 Harald Lepisk: liftikõne koolitus

17.50 Harald Lepisk: „Idee esitluste lihvimise töötuba“

18.30 Ideede viimistlemine

19.00 Ideede esitlemine žüriile

20.00 Võitjate väljakuulutamine

REGISTREERUMINE
Üritust korraldab Tallinna Majaduskool.
Toimumiskoht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn.
Registrerumine on avatud kuni 15.05.2023 või kuniks kohti jätkub.
Siin saad registreeruda kogu meeskonnaga.
Siin saad registreeruda individuaalselt.

Tulge koos oma tiimiga osalema ning töötame üheskoos välja päriselt toimivaid lahendusi kutsehariduse maine tõstmiseks ja kutsehariduse populariseerimiseks Eestis!