2. Juuni 2023

TMK esimesel häkatonil otsiti lahendusi kutsehariduse maine tõstmiseks

18. mail toimus majanduskoolis esimene kutseharidust populariseeriv ideehäkaton „Muudame kutsehariduse valikuks nr 1”. Viis meeskonda püüdis ühe pika päeva jooksul leida lahendusi, kuidas kutsehariduse mainet Eestis tõsta.

Esimese koha saavutas Tartu Rakendusliku Kolledži tiim VOCO, kes tuli välja ideega muuta või lõimida põhikooli 8. klassi karjääriõpetuse tunnid valikaastaks kutsekoolis. 8. klassi õpilane valib kutsekoolis 4-5 eriala, käib iga nädal kutsekoolis ühe tunni nende erialadega tutvumas. Seejärel valib õpilane kõige rohkem meeldinud valdkonna ning osaleb selle eriala tundides kolme kuu jooksul igal nädalal. Selline lähenemine võimaldab põhikooli õppijale näidata, mis päriselt kutsekoolis toimub.

Teise koha saavutas Kuressaare Ametikooli tiim ideega “Tule tuulepüüdjaks!”, muutes tuleviku ametid atraktiivseteks ja traditsioone kandvateks. 

Kolmanda koha saavutas  tiim #eriala (upgradeyourself), kes  keskendus oma lahenduses maine muutmisele ühiskonnas läbi erinevate sihtrühmapõhiste kommunikatsioonitegevuste.

Tallinna Majanduskooli tiimi lahendus keskendus põhikooli õpetajate hoiakute ja arvamuste muutmisele ning Kehtna Kutsehariduskeskuse tiim keskendus kutseharidusest läbi positiivsete näidete rääkimise, sest meil on, mida kutseharidusest rääkida, peame seda tegema lihtsalt veel rohkem.