3. Veebruar 2021

Tasuta koolitused – registreeru juba täna!

Tallinna Majanduskool pakub võimalust osaleda 12 tasuta täienduskoolitusel.

Tasuta koolituste ajakava ning osalemistingimused leiad kodulehe täienduskoolituste rubriigist.

Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanute valdkonnaspetsiifiliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste (IKT) oskuste omandamisele ning kaugtööks vajalike digipädevuste arendamisele.

Täienduskoolitused täiskasvanutele toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi programmi ” Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine” raames. Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.