27. August 2021

Tallinna Majanduskoolis alustab sel õppeaastal õpinguid rekordarv õppijaid

Tallinna Majanduskooli läbi aegade suurim vastuvõtt tõi kooli üle 1000 uue õppija!

Sel aastal olid Tallinna Majanduskoolil täita erakordselt ambitsioonikas eesmärk seoses vastuvõtuga –  uueks õppeaastaks oli eesmärgiks kooli õpilaskonda täiendada ligi 1000 uue õppija võrra, mis meil ka õnnestus!

Tänavuse sisseastumisperioodi vältel esitati Tallinna Majanduskoolis õppima asumiseks kokku ligi 2300 avaldust!

Kutseõppe populaarsus on Tallinna Majanduskooli sisseastumisandmete põhjal viimase 3 aasta lõikes olnud stabiilne ja õppijate arv küündib aina uutesse kõrgustesse.

Kuivõrd erialade vahel jaotuvaid riigieelarvelisi õppekohti oli pakkuda 1065, soovijaid aga ligi 2300, kulgesid ka sel aastal konkursid populaarsematel erialadel tiheda rebimise tähe all.
Mitmendat aastat juhivad majanduskooli erialade populaarsustabelit raamatupidaja ja turundusspetsialisti erialad, kuhu laekus enim sooviavaldusi (vastavalt 402 ja 278). Soovijatest õppima pääsejaid oli raamatupidamise erialale 128 ja turundusspetsialisti erialale 149 kandidaati.
Avalduste arvult paistab õppijate seas jätkuvalt atraktiivse erialana silma ka sotsiaalmeedia spetsialisti õppekava, kuhu laekus kokku 236 sooviavaldust 143 õppekohale.

Ühe õppekoha nimel oli kõige tihedam rebimine raamatupidaja erialal (3,14 inimest kohale), väikeettevõtja erialal (2,55 inimest kohale) ning väikeettevõtja ja õigusassistendi erialale (2,33 inimest kohale).

 

Suur aitäh ka kõikidele Tallinna Majanduskooli soovitajatele hea sõna eest!

Meie soovituskampaania üleskutseleToo sõber kooli saadeti kirjalik soovitus pea 100 uue õppija osas. 15. oktoobril loosime osalejate vahel välja lubatud tahvelarvutid – hoidkem õpimotivatsioon kõrgel!

Sisseastuja küsimustiku küsimusele „Kust said infot majanduskooli õppima asumiseks“, märkis esmaseks vastuseks soovituse pere või sõprade poolt koguni 582 sisseastujat.

Kõike seda arvesse võttes lubame, et töötame koolina jätkuvalt pühendunult selle nimel, et:
– ka edaspidi oleks põhjust meie õppijate soovitusi tõsiselt võtta
– kooli õpetajaskond koosneks oma ala tegevspetsialistidest, tänu kellele on õpe päriseluline ja reaalse praktika põhine
– õppekavade sisu oleks ajakohane ja kooskõlas tööturul toimuvaga.

Kõik see kokku muudab meid Eesti kutseharidusmaastikul tõeliselt asendamatuks – asendamatuks koostööpartneriks oma karjääri edendamisest hoolivatele elukestvatele õppuritele kui töömaailmale, tagades majandusarengule olulistes valdkondades spetsialistide pealekasvu.