6. Jaanuar 2021

Tallinna Majanduskooli prioriteedid aastal 2021

Õppekeskkond

2020/21 õppeaasta prioriteetideks on

 • Õppekvaliteedi tagamine kõikidel õpetatavatel õppekavadel, ent keskendumine eriliselt raamatupidaja ja kinnisvaramaakleri erialade õppekvaliteedi tõstmisele.
 • Õppekava meeskondade tugevdamine ja õpetajate omavahelise koostöö parendamine, tagamaks õpetatavate teemade integratsiooni, nö “hallide” katmata alade kadumise ning võimalikult terviklike arusaamade kujunemise.
 • Digitehnoloogiate ulatuslikum ja senisest strateegilisem kasutuselevõtt, muutmaks õppetegevust ligipääsetavamaks ning loomaks õppijaile lisaväärtust uudsete digitaalsete õpimaterjalide läbi.

Koolikeskkond

vähendame ökoloogilist jalajälge, paigaldame täiendavaid  laadimisvõimalusi klassidesse ja loome lisamugavusi väikelastega emadele

 • Ökoloogilise jalajälje vähendamiseks on juba koolimajas kasutusele võetud taara ja pakendi sorteerimiseks jalaga avatavad konteinerid. TAARA (roheline taust) tähistusega konteinerisse visata puhas tähistatud pandipakend (plast; klaas või plekk). PLAST- ja METALLPAKEND, JOOGIKARTONG (kollane taust) visata  puhas tähistamata plasti, plekk ja klaaspakend.  Lisaks on keskkonnasõbralikumalt ümber korraldatud ka senine “topsimajandus” kooli joogiautomaatide juures. Palume kasutada korduvkasutatavaid joogipudeleid ja kohvi joogianumaid. TMK meenete valikus on olemas selleks nii veepudelid kui korduvkasutatavad kohvitopsid, mida saab osta raamatukogust. Seega, kui oled koolimajja tulemas, ära unusta isiklikku veepudelit ja korduvkasutatavat kohvitopsi kaasa võtta! 
 •  Laadimispesad klassiruumides. Pistiku- või laadimispesad projekteeritakse järkjärgult remontide käigus kõikidesse klassidesse. Jooksvalt paigaldatakse klassidesse, kus see on võimalik, pikendusjuhtmed või laadimisjaamad täiendavate laadimisvõimaluste tekitamiseks.
 • Väikelastega emadele A korpuse II korrusel asuvasse lastetuppa tingimuste loomine mähkmevahetuseks ja imetamiseks.
 • Pehme istmekattega toolide soetamine, puittoolide osaline väljavahetamine.

Toitlustus

tasuta salatibaar, tervislikum toit ja erineva suurusega portsjonid

Kaasava eelarve raames õppijate poolt soovitud külmkapp on sööklasse üles seatud ning kasutusvalmis. Alanud aastal suundume veelgi tervislikuma menüü suunas.

 • Tasuta salatibaar – arvestades õppijate suurt huvi tervislikuma toidu valikuvõimaluste osas koolimajas, otsustasime alates uuest aastast rakendada ka teiseks parimaks kaasava eelarve ideeks hääletatud tervislikuma toidu pakkumise ettepanekut. Nii saab alates kontaktõppe taastumisest olema kooli sööklas pakutav salativalik prae kõrvale õppijale tasuta.
 • Erineva suurusega portsjonid – uuest aastast saab söökla menüüs pakutavate roogade osas valida portsjoni suuruse vastavalt eelistustele.
 • Taimetoit – toitlustuse valiku parandamiseks oleme palunud sööklal lisada menüüsse taimetoidu valiku.
 • Vegantoit – püüame leida paindliku koostööpartneri toiduautomaatide pakkujate seast, et paigaldada fuajeesse vegansnäkkide valikuga automaat.

Edukat uut aastat ja sihipärast eesmärkide saavutamist!