22. Oktoober 2019

Tallinna Majanduskooli esimesse kaasavasse eelarvesse esitati kokku 24 ideed

Kaasamaks senisest enam õpilasi kooli eelarve üle otsustamisse, piloteeris Tallinna Majanduskool sel sügisel esimest korda kaasavat eelarvet. Õpilastel oli võimalik ajavahemikul 23.09-10.10 esitada oma ideid selle kohta, kuidas muuta Tallinna Majanduskoolis õppimist veel kasulikumaks, mugavamaks ning meeldejäävamaks.

Esitatud ideed pidid jääma 10 000 euro piiresse ning olema selgelt põhjendatud, lisakulusid mitte kätkevad ning sisaldama indikatsiooni eeldatava maksumuse osas.

Kahjuks ei kvalifitseerinud mitte kõik ideed kaasava eelarve reeglitele vastavaks ning välja selekteerusid järgmised konkreetsed ideed, mis lähevad edasi õpilaste hääletusele:

  • Metallist hoiukapid garderoobi, kuhu õppijad saavad päevaks hoiustada oma isiklikke asju. Alustuseks tellime 60 kappi. Hind 5000 eurot.
  • Ergonoomilised tasakaalupallid klassis istumiseks, põhimõttel, et kes soovib, see toob endale. Alustuseks 10 ergonoomilist tasakaalupalli, a 100 eurot, 10 palli. Hind kokku 1000 eurot.
  • Pehmed istmekatted pikkade koolipäevade istumiskogemuse leevendamiseks. Alustuseks 100 tk, 10 eurot tk. Hind kokku 1000 eurot.
  • Massaažitool avalikku ruumi õppijatele tasuta kasutamiseks, leevendamaks pikkadest koolipäevadest tingitud lihaspingeid. 2 massaažitooli hind kokku 5000 eurot.

Kuivõrd kaasava eelarve idee juurde kuulub algusest lõpuni rahva häälega arvestamine, siis lähevad need neli valikut majanduskooli õpilastele hääletamiseks. Iga õppija saab hääletada kahe, tema arvates vajalikuma projekti poolt kuni 30. oktoobrini. Hääle andmiseks logi sisse enda Majanduskooli kontoga. Hääle oma lemmikutele saab anda vaid ühe korra. Link asub siin:  bit.ly/TMK-keelarve

Kuivõrd ettepanekute hulgas oli aga veel hulganisti häid mõtteid, siis otsustas kooli juhtkond väljaspool kaasava eelarve formaati töösse võtta veel järgmised mõtted:

  • Viia sisse kaasaegsed prügi sorteerimise lahendused ning korraldada keskkonnasõbralikumalt ümber senise “topsimajanduse” kooli joogiautomaatides;
  • Rääkida läbi kooli sööklaga/kohvikuga taime- ja vegantoitude valikuks ning senisest tervislikumate roogade pakkumiseks;
  • Kooli sisehoovi ehitatakse katusealune ühes prügikastidega, kus on võimalik sigareti kasutajatel värsket õhku hingata;
  • Koostöös joogaõpetajaga püüame leida koolis sobiva sooja ja vaikse ruumi, kus ilma liigse mööbeldamiseta on võimalik huvilistele korraldada joogahommikuid/õhtuid;
  • Luua kavand kooli võimlast kaasaegse avatud rühmatöö/koostöö keskuse kujundamiseks, kus saab läbi viia nii õppetööd, erinevaid üritusi kui võimaldada kooli õpilastel seal iseseisvalt töötada;
  • Vaadatakse üle erinevate õpilastele mõeldud puhkeruumide ja – alade funktsionaalsused ning luuakse senisest paremad tingimused nii kaasavõetud söögi soojendamiseks/söömiseks kui vabal hetkel lõõgastumiseks.