12. August 2020

Tallinna Majanduskooli edulugu jätkub!

Just nii võib väita, kuivõrd äsja lõppenud sisseastumisperioodi vältel esitati enam kui 2300 avaldust õppima asumiseks just Tallinna Majanduskooli!

Kutseõpe on Tallinna Majanduskooli sisseastumisandmete põhjal olnud populaarne juba enam kui 5 aastat, ent viimase 3 aasta võrdluses oli käesoleval aastal huvi kooli vastu konkurentsitult suurim. Kuivõrd 15 eriala vahel jaotuvaid õppekohti on 750, siis küündisid konkursid populaarsematel erialadel sedavõrd kõrgeks, et õppekoha saamise nimel käis tihe rebimine.

Mitmendat aastat juhivad kooli erialade populaarsustabelit raamatupidaja ja turundusspetsialisti eriala, kus avalduste arvud õppekoha kohta on 6,5 ja 4,7. Avalduste arvult paistab õppijate seas atraktiivsena silma ka sotsiaalmeedia spetsialisti õppekava.

Populaarseimateks erialadeks osutusid:

 

Uurides vastuvõtu käigus põhjuseid, miks eelistati just majanduskooli, selgus, et väga suur osa õppijatest valisid õpingute jätkamiseks Tallinna Majanduskooli juba olemasoleva kogemuse või soovituse põhjal – ligi 1/3 sisseastujatest olid kas juba varem meie koolis mõne eriala lõpetanud või saanud soovituse koolivaliku osas sõbralt/tuttavalt või vilistlaselt. Sellest infost järeldame, et õpilased hindavad Tallinna Majanduskoolist saadava hariduse kvaliteeti kõrgelt ning peavad kooli nii usaldusväärseks, et soovitavad teistelegi.

Oluline põhjus, miks meie õppijate soovitusi tõsiselt võtta peitub tõsiasjas, et majanduskooli õppija on valdavalt juba eelneva töökogemusega teadlik ning motiveeritud täiskasvanud õppur, kes soovib karjääriredelil edeneda, uue ameti omandada või oma ettevõtlusega alustada. Meie õppija keskmiseks vanuseks on 30 aastat ning aeg, mida investeeritakse õppimisse on kohati hindamatu, kuivõrd jagada tuleb end lisaks koolile ka töö- ja pereelule.

Peamisteks põhjusteks, miks õppurid just majanduskooli oma elukestva õppe koostööpartneriks valivad, seisneb nii selles, et Tallinna Majanduskooli õpetajaskond moodustub valdavalt tegevspetsialistidest, kes muudavad õppe päriseluliseks ja reaalse praktika põhiseks kui selles, et kool uuendab iga-aastaselt kõikide õppekavade sisu ning arendab iga-aastaselt juurde uusi õppekavasid, püsimaks kooskõlas tööturul toimuvaga.

Kõik see kokku muudab meid Eesti kutseharidusmaastikul tõeliselt asendamatuks – asendamatuks koostööpartneriks oma karjääri edendamisest hoolivatele elukestvatele õppuritele kui töömaailmale, tagades majandusarengule olulistes valdkondades spetsialistide pealekasvu.