14. Oktoober 2022

Tallinna Majanduskool tähistab 14. oktoobril 116. sünnipäeva

Tallinna Majanduskool on alates 1906. aastast nii kutse- kui rakenduskõrghariduse vormis toonud kokku oma ala asjatundjatest õpetajad ning nõudlikud ja oma arengut väärtustavad õppijad.

Enam kui 30 000 vilistlast, püsiv populaarsus õppijate hulgas, pidev erialaarendus ning tööandjate tunnustus on loonud Tallinna Majanduskoolile usaldusväärse koostööpartneri maine nii elukestvaks õppeks kui õppekavaarenduseks. Koolis töötatakse igapäevaselt selle nimel, et rohkem kui 1800 õppija karjäärialased ootused ja erialased eesmärgid saaksid täidetud. Üle 150 õpetaja ja tippspetsialisti hinnalised kogemused töötavad õppijatega ühes rütmis ning toovad mõlemale poolele rahulolu ja õnnestumisi.

14. oktoobril tähistab kool oma 116. sünnipäeva.

1906. aastal Gustav Narusbeki Erakaubanduskoolina tegevust alustanud tänane Tallinna Majanduskool on mitmete liitumiste, nime ja asukoha vahetuste tulemusena kujunenud omanäoliseks ja selge identiteediga kutseõppeasutuseks. Kool täidab oma paljuski ainulaadsete õppekavadega Eesti haridusmaastikul asendamatut rolli. Läbi aegade on tuginetud põhimõttele õpetada vaid neid erialasid, mille järele on tööturul selge nõudlus ning just sellises vormis, nagu sobib õppijatele.

Kvaliteetse ja konkurentsivõimelise õppe pakkumine on hoidnud majanduskooli läbi aegade atraktiivsena ning on tavapärane, et kooli populaarsemate erialade sisseastumiskonkursid kõiguvad vahemikus 3-5 soovijat kohale.

Tallinna Majanduskooli direktor Triin Laasi-Õige käsitleb Tallinna Majanduskooli eduloo ühe alustalana toimemudelit, milles on kesksel kohal tegevspetsialistidest moodustuv õpetajaskond. Nende spetsialistide jaoks on õpetajatöö kutsumus number kaks, aga oma esimese kutsumuse alusel on nad tuntud ja tunnustatud professionaalid töömaailmas. Vahetu kontakt töömaailma ja õppekavade vahel tagab direktori sõnul õppe aja- ja asjakohasuse ning aitab kaasa lõpetajate konkurentsivõime kujunemisele tööjõuturul.

Iga-aastaselt uueneva erialavalikuga Tallinna Majanduskooli ei peaks käsitlema lihtsalt koolina, vaid pigem professionaalidest ning elukestvat õpet väärtustavatest tuleviku tegijatest moodustuva võrgustikuna, kus kohtuvad potentsiaalsed tööandjad, töövõtjad, koostööpartnerid ja kolleegid.

Majanduskooli kujunemisloost valmis eelmisel aastal ka dokumentaalfilm, mida on taaskord kooli sünnipäeva puhul põhjust üle vaadata: