4. Juuni 2020

Tallinna Majanduskool sai ülikiire interneti

Tallinna Majanduskoolis on alates 01.06.2020 kasutusel ülikiire internet, mille püsiühenduse kiirus on 10 Gbps seni kasutusel olnud 1 Gbps asemel.

Majanduskool on üks väheseid õppeasutusi Eestis, kellel on sellise kiirusega internetiühendus. Koolil on olnud valmisolek ülikiire internetiga liitumiseks viimased 5 aastat.

Uuel kiirusel internetti kasutatakse õppetegevuse arendamiseks ja peaks rahuldama kooli vajadused järgnevaks 10 aastaks.

Kooli oma võrgu uuendamine ja optikalahenduste väljaehitamine on väärtuslikuks suunanäitajaks ka teistele õppeasutustele.