30. Detsember 2022

Tallinna Majanduskool läheb 2023. aastale vastu uue struktuuriga

Tallinna Majanduskooli hea käekäik, populaarsus õppijate seas ning avatud ja uuendusmeelse kooli kuvand on andnud meile läbi aastate palju põhjust rõõmu ning uhkust tunda.

Oleme Eesti suuruselt neljas kutseõppeasutus, ent kahtlusteta oleme üks eesrindlikumaid koole õppekavaarenduses. Põhimõtteline otsus õpetada vaid neid erialasid, mille järele on nii õppijate kui tööandjate hulgas nõudlust ning käia ühte jalga muutustega tööturul, on toonud viimase kuue aasta jooksul meie töölauale 10 uue õppekava arenduse. Järgmiseks õppeaastaks on plaanis avada veel seitse uut eriala taseme- ja/või täiendusõppes.

Sel moel toimetades ja pidevalt uuenedes oleme me eneselegi märkamatult mitmes mõttes kasvanud – õppekavade ja õpetajate arvud on kasvanud, aga muutunud on ka õppe pakkumise vormid ning piirid taseme- ja täiendusõppe vahel on muutunud üha hägusamaks. 

Üha enam räägime me õpiteedest ning nende paindlikkusest ja see trend süveneb. See suund ühtib ka meie missiooniga olla oma õppijaile elukestva õppe partneriks, uuenedes koolina pidevalt ning pakkudes seeläbi põhjust majanduskooli uute kompetentside omandamiseks naasta.

Meie erialade valiku laienemine on juhatanud meieni nii uusi õppijaid kui ka õpetajaid ning kasvanud on töö maht nii personaliga seotud toimingute kui õppekorralduse mõttes.

Selleks, et mitte teha järeleandmisi Tallinna Majanduskooli õppekvaliteedis ning vältimaks inimeste ülekoormamist, on meil vaja muutuda ka organisatsioonina.

Eelpool toodust lähtuvalt muutub Tallinna Majanduskooli struktuur alates 01.01.2023 järgmiselt:

  • Lisanduvad kaks uut ametikohta – personalispetsialist ja õppekorralduse spetsialist.
  • Õppeosakonda lisandub lisaks õppetalitusele ja õppetoolidele õppearendustalitus, kuhu liigub arendustalitusest arendusspetsialist saades uueks nimetuseks õppeakavaarenduse spetsialist. Õppekavaarenduse spetsialisti töölauale jääb muuhulgas ka rahvusvahelistumisega seotud tegevuste kureerimine. Õppeosakonna õppetalitusse liigub ka täienduskoolituse spetsialisti ametikoht, saades uueks nimetuseks õppetöökoordinaator.
  • Õppedirektori ametinimetuseks saab õppejuht, kelle vastutusalaks kujuneb kogu Tallinna Majanduskooli õppetegevuse ehk nii taseme- kui täiendusõppe korraldamine, kvaliteedi tagamine ja arendamine. Õppejuhina asub uuest aastast ametisse Allan Kaljakin ning pikalt majanduskooli õppeosakonda eest vedanud Helen Raid jätkab õppetöö audiitorina, kandes hoolt majanduskooli põhiprotsessi ehk õppetöö kvaliteedi kindlustamise eest.
  • Senisest arendustalitusest saab arendus- ja personaliosakond, mida veab eest kogukonnajuht Karita Leppsoo. Lisaks arendus-, turundus- ja kommunikatsiooniga seotud töödele-tegemistele lisandub osakonna haldusalasse töötajakogemuse kujundamine, tööandjaturundus ja majanduskooli kogukonna kui olulise ressursi mõtestatud arendamine ja aktiveerimine. Arendus- ja personaliosakonnas hakkab tööle ka uus personalispetsialist.
  • Pikalt personalijuhina toimetanud Piret Ustal jätkab uuel aastal juhiabi rollis, täites ka andmekaitsespetsialisti tööülesandeid.

Struktuurimuudatuse eesmärgiks on eelkõige värvata lisajõude valdkondadesse, kus töömahud on kõige enam kasvanud, aga paigutada ka inimesi juhtimisstruktuuris ümber nii, et iga inimese tugevused ja silmapaistvad kompetentsid oleksid kooli heaks parimal võimalikul moel rakendatud.