23. Juuli 2019

Tallinna Majanduskool avas vastuvõtu uuele ettevõtte õigustoimingute spetsialisti erialale

 

Tallinna Majanduskoolis on alanud  vastuvõtuperiood, mille käigus algab vastuvõtt ka uuele ettevõtte õigustoimingute erialale.

 

Majanduskool avas oma vastuvõtu 17 erialale. Neist värskeim on ettevõtte õigusteenuste spetsialisti eriala, mis on suunatud juriidilise lisakompetentsi omandamiseks just ettevõtjatele.  „Ettevõtte õigusteenuste spetsialist on täiesti uus õppekava, mille oleme loonud koostöös töömaailma partnerite, sh Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooniga, andmaks ettevõtjatele võimaluse omandada õigusvaldkonnas uued kompetentsid, mis aitaksid kaasa nii oma ettevõtte juhtimisele ning konkurentsivõimele, kui võimaldaksid nõustada teisi ettevõtteid“ kirjeldas majanduskooli direktor Triin Laasi.  Ettevõtte õigustoimingute spetsialistiks õppima tulles on vajalikud ettevõtluse alased baaskompetentsid – see tähendab kas eelnevat haridust ettevõtlusvaldkonnas või siis sisseastumisel oma varasemate ettevõtlusalaste kogemuste kirjeldamist.

 

„Tallinna Majanduskool on pakkunud õigusalast rakenduskõrgharidust ning kutseõpet juba aastakümneid ning rõõm on nentida, et meie õigusassistendi eriala on õppima asujate hulgas jätkuvalt populaarne. Samas tunnetasime tendentsi, et aina enam ettevõtjaid ja kesktaseme spetsialiste tundsid samuti huvi õiguse õpingute vastu, saavutamaks tööturul kindlam ja konkurentsivõimelisem positsioon“, sõnas Laasi. „Ettevõtte juhtimise argipäeva kuuluvad paratamatult erinevad õiguslikud aspekti, sh õigusaktide tundmine, lepingulised suhted jms.  Nii sündis idee töötada välja uus jätkuõppekava, mis on sihistatud juba turul olevatele ettevõtjatele ning ärikorraldusspetsialistidele. Õigusalased teadmised just ettevõtja vaates pakkuvad neile kompetentse, mis võimaldavad neil tulevikus analüüsida ettevõtte õiguslikku olukorda ja otsustada, millal kaasata spetsialiste väljaspoolt ettevõtet, vältida seadustega vastuollu minekut ning lahendada lihtsamaid probleemolukordi.”

 

Eesti Statistikaameti andmetel on 94% ettevõtetest vähema kui 10 töötajaga ning alustavate ettevõtete arv Eestis on viimase kolme aasta jooksul pidevalt kasvanud. “Seega on oluline, et ettevõtjatel oleksid piiratud ressursside juures teadmised ja oskused hakkama saamiseks erinevates ettevõtte tegevusi toetavates valdkondades, sealjuures juriidilistes küsimuses,” sõnas Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsatsiooni president Heiki Rits. “Juriidiliste teadmiste mitteomamine tõstab ettevõtte riske ning teadmatusest õigusvasaselt käitumine võib tuua kaasa raskeid majanduslikke tagajärgi.” lisas Rits.

 

Ettevõtte õigustoimingute spetsialisti õpe kestab ühe aasta ning õppida saab sessioonõppes, mis tähendab, et koolis on võimalik käia ka töö kõrvalt. Avalduste esitamine kestab kuni 17. juulini ning avaldusi on võimalik esitada nii sisseastumisportaali SAIS kaudu kui ka majanduskoolis kohapeal.

 

Tallinna Majanduskool on viienda taseme kutsekool, mis tähendab, et õpe toimub keskhariduse baasil ning koolis õpivad täiskasvanud. Koolis õpib enam kui 1700 õpilast 17 erineval erialal.  Tallinna Majanduskool pakub nii tasuta tasemeõpet kui tasulisi erialaseid täienduskoolitusi.