16. Juuli 2020

Miks tulla õppima ostu- ja hankespetsialistiks?

Ostu- ja hankespetsialisti eriala lõpetajad Erika Aus, Krister Saks, Risto Madi ja Mai Loit jagavad oma kogemust Tallinna Majanduskoolis õppimisest ning ostu- ja hankespetsialisti erialast.

Miks soovitad tulla õppima ostu- ja hankespetsialistiks Tallinna Majanduskooli?

Tallinna Majanduskool on üks vähestest õppeasutustest, mis aitab paremini ostu- ja hanketöö telgitaguseid avada. Lisaks on kool tööandjate seas hästi tunnustatud ning õppejõud igati tasemel. Ainekavas pole midagi üleliigset ning midagi ei jää ka puudu.

Tallinna Majanduskoolis võid kindel olla, et teadmisi annavad edasi oma ala spetsialistid, mitte lihtsalt teoreetikud. Kui oled juba antud valdkonnas töötanud, saad kindlasti uusi praktilisi teadmisi ning oskad luua kasulikke seoseid oma igapäevatööga.

Õppetöö käigus saad kursuse jooksul ka oma kõige lennukamad ideed välja käia ning kursusekaaslastega läbi töötada. Meil oli tõesti suurepärane grupp, kellega koos õppisime ning palju suurepäraseid uusi tutvusi erinevatest valdkondadest.

Tallinna Majanduskoolis on antud eriala hoolimata oma lühikesest kestvusest väga professionaalselt üles ehitatud, suuresti tänu sellele, et kaasatud on oma ala hästi valdavad praktikud. Õppija, kes eelnevalt antud valdkonnaga kokku ei ole puutunud ega praktilist poolt näinud, saab tahtmise ja kohusetunde olemasolul vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused omandatud. Mai Loit sõnas, et ostu- ja hankespetsialisti jätkuõpe oli tema jaoks esimeseks sammuks sisenemaks tarneahela valdkonda, millest juba aastaid mõelnud oli: “Arvasin, et peaksin suunduma kohe logistika magistriõppesse, kuid samas puudus erialane kogemus ja praktika ning seetõttu ei tundunud see otsus päris õigena. Kui aga nägin ostu- ja hankespetsialisti jätkuõppe eriala ning õppekavasse kuuluvaid ained, siis teadsin kohe, et see aastane praktiline õpe on täpselt see, mida mul praegu mugavustsoonist välja astumiseks vaja on, et peale lapsehoolduspuhkust tööturule naastes oleksin konkurentsivõimelisem ning teeksin midagi täiesti uut, mis silma särama paneb. Lisaks sobib Tallinna Majanduskooli poolt pakutav kaugõppevorm väga hästi täiskasvanud õppijale, kellel töö- ja eraelu paigas ning enesetäiendust esmapilgul sinna vahele raske sobitada on.”

Milliste põhikompetentside arendamisele õppe käigus kõige rohkem rõhku pannakse?

Ostmine ja hankimine. Millised on erinevused ning mille eest erinevad positsioonid ettevõttes vastutavad. Palju erinevaid teooriaid ning reegleid ostu- ning hanke valdkonnas. Samuti sai väga head baasteadmised majandusarvestusest.

Ostu-ja hankespetsialisti erialal õpid nägema suuremat pilti, kuidas kõik omavahel seotud on. Aasta jooksul saab täpsema ülevaate, kuidas vaadata lihtsalt taktikalisest ostutegevusest kaugemale. Saad praktiliselt läbi katsetada, kuidas luua strateegiaid, läbi viia hankeid ning luua tegevusplaan ettevõtte edendamiseks.

Õppekava keskendub põhiliselt hanketsüklite kõikide etappide läbi töötamisele, alates tarnevajaduse defineerimisest kuni lepingu tulemuslikkuse hindamise ja protsessi õppetundideni välja. Ei oskaks esialgu arvatagi, kui palju etappe ja toiminguid selles valdkonnas olemas on ja kui palju saaks tegelikult ettevõtetes vastavaid protsesse paremaks ja selgemaks muuta.

Millega peaks ostu- ja hankespetsialisti erialast huvitatu arvestama eelnevalt kui asub eriala õppima majanduskoolis?

Tuleb olla avatud uutele lähenemistele ja valmis genereerima pidevalt uusi ideid ja võimalusi. Arvesta, et koolipäevad on pikad ning mõtle enne läbi, kas Sul ikka on piisavalt aega, et õpingutele pühenduda. Ole avatud. Palju on grupiülesandeid, mis minu arvates oli väga positiivne kuna aitavad luua kambavaimu ning kasulikke tutvusi.

Kui palju on Tallinna Majanduskoolis, antud erialal just praktilist õppimist?

Õppejõud annavad võimaluse kõik teooria praktikasse panna. Kui panustad õppepäevadel tublisti, siis suurt koormat koju ei jää.

Praktika osakaal on suur. Õppetöö koolis on samuti väga praktiline ja pigem rakenduslik. Krister jäi selles mõttes väga rahule, et ülikoolis käies oli liiga palju teooriaid ning liiga vähe nende teooriate „läbimängimist“.

Oli palju ettekandeid, esitlusi ja projekte. Pelgalt teooriat õppides oleks minul kindlasti olnud raske õpitut kinnistada või üleüldse nii mõnestki asjast aru saada, sest puudus eelnev erialane kokkupuude selle valdkonnaga ning veel kursuse poole peal ei olnud ma veel ka uuesti tööturule naasnud. Eraldi sooviks välja tuua antud õppekava alustala, kelleks on õppejõud Kerttily Golubeva –  lisaks märkimisväärsele kogemusele, olid piits ja präänik ideaalselt tasakaalus.

Millised on ostu- ja hankespetsialistiks eriala lõpetajatel väljavaated tööturul?

Ostu-ja hanketegevusega seotud töökohti võib leida assistendist-juhini. Arvan, et igaüks leiab midagi endale sobivat ning TMK diplom tuleb ainult kasuks.

Häid ostu- ja hankespetsialiste on tööjõuturul tarvis üha rohkem. Ettevõtted investeerivad üha rohkem ostutegevuse organiseerimisse. Lihtsam on organiseerida korralik ostustruktuur ja säästa kui küsida kliendilt toote eest rohkem raha.

Tööjõuturul on selle eriala läbimine suureks eeliseks nagu näitab ka aastal 2020. lõpetanute kogemus. Paljud lõpetajad vahetasid töökohta või asusid tööle sellel erialal.

Sisseastumisavaldust esitades oli Mai veendunud, et soovib töötada avalikus sektoris, kuid õpingud avardasid silmaringi nii palju, et erasektori ostu- ja hankemaailm tundus talle juba peale esimest õppesessiooni palju põnevam ning praktikakohta otsides suundus ta ka valikutega kohe ainult erasektori poole: “Mina ei otsinud aga pelgalt ainult praktikakohta, vaid tegelikult koheselt erialast töökohta, kus oleks võimalik ka erialapraktika sooritada ning pigem kaldusin tootmisettevõtete poole. Kui olin õpingutega poole peale jõudnud, siis kandideerisin edukalt kutse- ja kõrgkoolidega tihedat koostööd tegeva ABB AS Ostja ametikohale ning alustasin seal nii tööd kui ka praktikat. Antud ametikoht on minusugusele algajale väga heaks lähtepositsiooniks sisenemaks tootmisettevõtte ostu- ja hankevaldkonda, ettevõte annab väga head võimalused enesearengu jätkamiseks ning uute praktiliste kogemuste hankimiseks ning enda vastutusala suurendamiseks.”

Mai arvates on tegemist põneva ja ambitsioonika ning piisavalt mitmetahulise valdkonnaga: “On võimalik suunduda nii avalikku sektorisse, kui ka erasektorisse ja viimase puhul vastavalt julgusele ja initsiatiivile valida, kas näiteks teha enamjaolt operatiivset ostutööd või omada pikaajalist vaadet ja luua uut väärtust läbi strateegilise hankejuhtimise.”