13. November 2019

Sekretäri eriala õpilaste õppekäik uude Rahvusarhiivi Noora

 

Sekretäri eriala II kursuse õpilastel on saanud traditsiooniks külastada arhiivinduse aine raames erinevaid arhiive, seekord andis kool võimaluse külastada 8. novembril Tartu Rahvusarhiivi Noora.

Pikka vahemaad Tallinna ja Taaralinna vahel aitas lühendada seminar-viktoriin sekretäritööst ja selle värvikatest esindajatest läbi mitme sajandi. Selle viis läbi Sirje Orvet, kes on Eestimaa sekretäride koolitamise ja kutsetõendamisega tegelnud aastakümneid. Seekordsel seminaril käsitleti tema käsiraamatu „Sekretärid ajapeeglis“ (2013) täiendavaid materjale, mis ei ole veel trükivalgust näinudki. Lisaks jagati oma muljeid ja lustakaid lugusid maailma kõige toredamast elukutsest – sekretäritööst. Tublim vastaja sai kingituseks Sirje Orveti raamatu „Sekretärid ajapeeglis”.

Noora õppekäigul tutvuti arhiivi hoonega, erinevate hoidlatega, tööruumidega, püsinäitustega, unikaalsete arhivaalidega jne. Töötoas said kõik osalejad teha endale toreda märkmiku.

Õpilaste tagasiside õppekäigule oli positiivne. Osalejate arvates oli õppepäev toredaks vahelduseks tavapärasele koolipäevale ja andis parema ülevaate arhiivitööst.

Suur tänu pr Sirje Orvetile toreda ja hariva seminar-viktoriini  läbiviimise eest. Samuti täname Rahvusarhiivi töötajaid meeldiva vastuvõtu eest.

Anne Ilp
õpetaja – õppekäigu korraldaja