26. Jaanuar 2024

Peeter Tõnuse stipendium Tallinna Majanduskooli õpilastele

Algab avalduste vastuvõtt Peeter Tõnuse stipendiumile. Peeter Tõnuse fond on loodud motiveerimaks õpinguid Tallinna Majanduskoolis. Stipendiumi väljaandja on Tallinna Majanduskooli vilistlaskogu KÄRM.

Stipendium on ühekordne rahaline toetus.

Antakse välja viis stipendiumi, mille igaühe väärtus on 200 eurot.

Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  • Stipendiumi kandidaat on Tallinna Majanduskooli tasemeõppesse immatrikuleeritud õpilane
  • Õppevõlgnevuste puudumine
  • Kandideerimiseks tuleb esitada motiveeritud avaldus, mille pikkus on maksimaalselt 5000 tähemärki. Stipendiumile saab esitada kandidaadiks nii iseennast kui koolikaaslasi.

Täida avalduse vorm hiljemalt 16.02.2024.

Täida avaldus siin (LINK).

Stipendiumi eraldamise otsustab tähtajaks laekunud sooviavalduste põhjal viieliikmeline stipendiumikomisjon. Stipendiumikomisjon teeb oma otsuse nädala jooksul ning stipendiaadid kuulutatakse välja 23.02.2024.