2. Veebruar 2021

Peeter Tõnuse stipendium Tallinna Majanduskooli õpilasele

Peeter Tõnuse fond on loodud motiveerimaks Tallinna Majanduskooli (TMK) õpilaste õpinguid. Stipendiumi väljaandja on Tallinna Majanduskooli vilistlaskogu KÄRM.

Stipendium on ühekordne rahaline toetus.

Antakse välja viis stipendiumi, mille igaühe väärtus on 200 eurot.

Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  • Stipendiumi kandidaat on Tallinna Majanduskooli immatrikuleeritud õpilane.
  • Õpib täiskoormusega, st. iga õppeaasta lõpuks on täidetud kumulatiivselt 75% õppekava mahust.
  • Õppevõlgnevuste puudumine.
  • Stipendiumile on eelistatud õpilased, kellel on läbitud esimene õppeaasta.

Kandideerimiseks tuleb esitada motiveeritud avaldus, mille pikkus on maksimaalselt 5000 tähemärki. Stipendiumile saab esitada kandidaadiks nii iseennast kui koolikaaslasi. Avalduse vormi saab täita siin

Stipendiumile saab kandideerida kuni 16.02.2021. 

Stipendiumi eraldamise otsustab tähtajaks laekunud sooviavalduste põhjal viieliikmeline stipendiumikomisjon. Stipendiumikomisjon teeb oma otsuse nädala jooksul ning stipendiaadid kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud sündmusel.

Edukat kandideerimist!