13. Juuni 2017

Osale vilistlaste uuringus!

Kutsume Sind, hea Majanduskooli vilistlane, osalema Eesti kutsehariduse vilistlaste uuringus, mille eesmärgiks on saada ülevaade kutsehariduse lõpetanute lõpetamisjärgsest tegevusest, toimetulekust tööturul ning rahulolust kutseharidusõpingute ja omandatud pädevustega.

Uuringule ootatakse vastuseid 2015. ja 2016. aasta vilistlastelt. Uuring on oluliseks sisendiks kutsehariduspoliitika kujundamisele, sh kutsekoolide tegevuse planeerimisele ja õppekavade arendamisele. Teie vastused on olulised ka koolidele endile tagasiside andmiseks, võimaldades neil koguda informatsiooni õppekvaliteedi, omandatud oskuste rakendamise ning õpingutega rahulolu kohta. Seetõttu palume, et leiaksite umbes 25 minutit aega küsimustikule vastamiseks.

Eestikeelne ankeet: http://ankeet.klaster.ee/uuring/index.php/269251?newtest=Y&lang=et

Venekeelne ankeet: http://ankeet.klaster.ee/uuring/index.php/269251?newtest=Y&lang=ru

Sinu vastuseid töödeldakse konfidentsiaalselt, eraldi ühtegi üksiktulemust ei esitleta. Koolidele antakse täpsem tagasiside kõigi vastava kooli vilistlaste vastustest. Terviklik analüüs avalikustatakse 2017. aasta sügisel.

Uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga.
Küsimuste korral palume pöörduda heidy.roosimagi@ee.ey.com.