15. Detsember 2020

Õppe- ja töökorraldus alates 14.12.2020

Koroonaviiruse epideemilise leviku ohjamiseks on Vabariigi Valitsus kehtestanud haridust ja huviharidust ning sporti puudutavad täiendavad piirangud üle Eesti. Alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid.

Sellest tulenevalt Tallinna Majanduskoolis perioodil 14.12-19.12.2020

  1.    ei toimu ehk lükkuvad edasi kõik sessioonõpperühmade sessioonid. Ärajäänud sessioon lükatakse edasi kevadperioodi (kodulehele paneme uue sessioonigraafiku üles jaanuaris ning muutunud sessioonid märgitakse punasega).
  2.   õhtuste õpperühmade (AK208, AK206, AK198, AK196, PT208 ja PT198) tunnid toimuvad distantsõppena.

Perioodil 4.01-9.01.2021 toimub nii sessioonõpperühmade kui õhtuste õpperühmade õppetöö distantsõppena. 

Perioodil 14.12.2020- 10.01.2021 jälgige tunniplaani ÕIS-is!
Kuni uue õppeinfosüsteemi Tahvel üleminekuperioodi lõpuni ning andmete õigsuse kontrolli teostamiseni palume nii õpetajatel kui õppijatel Tahvlit mitte kasutada.

Õppematerjalide jagamise ja hindamise kohta on kooliperele saadetud täpsemad juhised e-postile.


Õppehoone

14.12.-18.12.2020 on õppehoonesse võimalik tulla kooli töötajatel, kuid kool on õppekeskkonnana suletud.
04.01.-9.01.2021 toimuval distantsõppe nädalal on koolimaja töökeskkonnana avatud ning õpetajad saavad soovi korral kasutada klassiruume distantsõppe loengute läbiviimiseks. Tehnilist tuge tagavad õpetajatele distantsõppe perioodil haridustehnoloogid ja IT-talitus nii koolimajas kohapeal kui telefoni ja e-posti teel.

Kuni 10.01.2021 on kooli töökorraldus valdavalt organiseeritud kodukontorites.

Tänase teadmise kohaselt  jätkub õppetöö Tallinna Majanduskoolis alates 11.01.2021 tavapärastel alustel. Juhul, kui midagi peaks muutuma ja distantsõppe periood pikenema, anname teile sellest koheselt teada.