25. Veebruar 2021

Õppe- ja töökorraldus perioodil 22.02-31.03.2021

Alates esmaspäevast, 22. veebruarist hakkasid riigis kehtima täiendavad piirangud vähendamaks inimeste omavahelisi kontakte, mille tõttu läksime üle distantsõppele. 25. veebruaril toimunud valitsuse pressikonverentsil tehti teatavaks uued täiendavad piirangud, ühtlasi pikendati ka distantsõppe perioodi kuni märtsikuu lõpuni.

Sellest lähtuvalt on Tallinna Majanduskoolis perioodil 22.02-31.03 korraldatud õppetöö valdavalt distantsõppe vormis. Kontaktõppe vormis toimub turundusspetsialisti eriala kooli lõpueksam ja teistel erialadel mõningad arvestused, järelvastamised ja konsultatsioonid. Palun jälgige tunniplaane, kus on kajastatud, kas õpe toimub distantsõppena või kontaktõppena. 

Distantsõppe perioodil on koolimaja töökeskkonnana avatud ning õpetajad saavad soovi korral kasutada klassiruume distantsõppe loengute läbiviimiseks. Tehnilist tuge tagavad õpetajatele distantsõppe perioodil haridustehnoloogid ja IT-talitus nii koolimajas kohapeal kui telefoni ja e-posti teel:

Haridustehnoloogid: tel 5698 4704; haridustehnoloog@tmk.edu.ee
IT-talitus: tel 5622 0458; it@tmk.edu.ee
Õppeosakond: tel 5698 4705; oppeosakond@tmk.edu.ee

Õpilased, kellel ei ole erinevatel põhjustel (puudulik internetiühendus, arvuti puudumine, vms) võimalik kodustes tingimustes distantsõppes osaleda, saavad eelneval kokkuleppel ja kohtade olemasolul osaleda distantsõppes koolimajas, paiknedes ükshaaval klassiruumides. Oma sellekohasest soovist palume teada anda aadressil triin.sild@tmk.edu.ee.

Õppeosakond on avatud tööpäeviti 9.00-16.00.

Tänase teadmise kohaselt jätkub õppetöö Tallinna Majanduskoolis tavapärastel alustel alates 1.04.2021. Hoiame koolipere kursis kõikide oluliste muudatustega.