10. Märts 2021

Õppe- ja töökorraldus perioodil 11.03-11.04.2021

Alates neljapäevast, 11. märtsist kehtivad riigis täiendavad piirangud vähemalt ühe kuu ehk kuni 11. aprillini, et veelgi vähendada kontakte inimeste vahel ning saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla.

Sellest lähtuvalt on Tallinna Majanduskoolis perioodil 11.03 – 11.04 korraldatud õppetöö distantsõppe vormis. Kontaktõppe vormis ning hajutatult toimuvad arvestused, järelvastamised ja konsultatsioonid. Palun jälgige tunniplaane, kus on kajastatud, kas õpe toimub distantsõppena või kontaktõppena. 

Koolimajja tulles palume tungivalt kinni pidada kõikidest ohutusnõuetest:

  • koolimajas kanname kõikjal kaitsemaski (maskid on saadaval valvelauas ja klassiruumides)
  • peseme ja desinfitseerime käsi regulaarselt (desinfitseerimisvahendid on olemas kõikjal koolimajas)
  • hoiame omavahelist distantsi 2 meetrit
  • tuulutame klassiruume
  • mistahes haigustunnuste ilmnemisel lahkume viivitamatult koolimajast

Distantsõppe perioodil on koolimaja töökeskkonnana avatud ning õpetajad saavad soovi korral kasutada klassiruume distantsõppe loengute läbiviimiseks. Tehnilist tuge tagavad õpetajatele distantsõppe perioodil haridustehnoloogid ja IT-talitus nii koolimajas kohapeal kui telefoni ja e-posti teel:

Haridustehnoloogid: tel 5698 4704; haridustehnoloog@tmk.edu.ee
IT-talitus: tel 5622 0458; it@tmk.edu.ee
Õppeosakond: tel 5698 4705; oppeosakond@tmk.edu.ee

Õpilased, kellel ei ole erinevatel põhjustel (puudulik internetiühendus, arvuti puudumine, vms) võimalik kodustes tingimustes distantsõppes osaleda, saavad eelneval kokkuleppel ja kohtade olemasolul osaleda distantsõppes koolimajas, paiknedes ükshaaval klassiruumides. Oma sellekohasest soovist palume teada anda aadressil triin.sild@tmk.edu.ee.

Õppeosakond on avatud tööpäeviti 9.00-16.00.

Tänase teadmise kohaselt jätkub õppetöö Tallinna Majanduskoolis tavapärastel alustel alates 12.04.2021. Hoiame koolipere kursis kõikide oluliste muudatustega.

Loe lisaks:  Vabariigi Valitsuse korraldus