5. Jaanuar 2021

Õppe- ja töökorraldus jaanuaris 2021

Tallinna ja Harjumaa epidemioloogilisest olukorrast lähtuvalt on Tallinna Majanduskool otsustanud kuni jaanuarikuu lõpuni pikendada distantsõppe perioodi nii sessioon- kui õhtuõppe õpperühmadele, et vältida võimalikku koolisisest viiruse levikut.

ÕIS-i kasutamine jätkub kuni õppeaasta lõpuni.
Kuni uue õppeinfosüsteemi Tahvel üleminekuperioodi lõpuni ning andmete õigsuse kontrolli täieliku teostamiseni palume nii õpetajatel kui õppijatel jätkuvalt kasutada ÕIS-i. Nii tunniplaan kui õppematerjalid on jätkuvalt saadaval ÕIS-is.

Jaanuaris 2021 toimuval distantsõppe perioodil on koolimaja töökeskkonnana avatud ning õpetajad saavad soovi korral kasutada klassiruume distantsõppe loengute läbiviimiseks. Tehnilist tuge tagavad õpetajatele distantsõppe perioodil haridustehnoloogid ja IT-talitus nii koolimajas kohapeal kui telefoni ja e-posti teel:

Haridustehnoloogid: tel 5698 4704; haridustehnoloog@tmk.edu.ee
IT-talitus: tel 5622 0458; it@tmk.edu.ee
Õppeosakond: tel 56984705; oppeosakond@tmk.edu.ee

Õpilased, kellel ei ole erinevatel põhjustel (puudulik internetiühendus, arvuti puudumine, vms) võimalik kodustes tingimustes distantsõppes osaleda, saavad eelneval kokkuleppel ja kohtade olemasolul osaleda distantsõppes koolimajas, paiknedes ühekaupa klassiruumides. Oma sellekohasest soovist palume teada anda aadressil triin.sild@tmk.edu.ee

Kuni 31.01.2021 on õppeosakond avatud tööpäeviti 9.00-16.00.

Tänase teadmise kohaselt jätkub õppetöö Tallinna Majanduskoolis tavapärastel alustel alates 01.02.2021. Hoiame koolipere kursis kõikide oluliste muudatustega.