4. Juuni 2020

Õppe- ja töökorraldus alates 1. juunist

Meil on heameel teavitada, et Vabariigi Valitsuse leevendatud piirangutest lähtuvalt toimuvad edaspidi planeeritud kontaktõppetunnid koolimajas ka suuremate rühmade puhul ühes klassiruumis, mis muudab õpetajaga suhtlemise ja õppetöö õppija jaoks oluliselt mugavamaks! Õppetöö jätkub valdavalt ikka distantsõppena ja kontaktõpe toimub vaid nende tundide osas, mis on õpetajaga kokku lepitud. Ehk et koolimajja loengusse tulles toimuvad juunikuus tunnid ühes auditooriumis põhimõttel, et ruumi täituvus on 50%, kuid mitte rohkem kui 100 inimest.

Kutseõppeasutused peavad õppetöö korraldamisel lähtuma järgmistest nõuetest:

ÜLDREEGLID

Avalikus kohas liikumine:
1) avalikus kohas võib viibida ja liikuda kuni kaks isikut üheskoos, välja arvatud koos viibiv ja liikuv perekond või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada;

2) siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikus kohas tuleb hoida teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos viibival ja liikuval perekonnal, või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada.

ERISÄTTED

Alates 1. juunist:

–       siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 100 inimest;

–       välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest;

Alates 1. juulist:

–       siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;

–       välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest.

 

Coffee Room TMK on alates 1. juunist suvepuhkusel ning avab uksed taas uuel õppeaastal.

Edukat õppeaasta lõpetamist ja kohtumiseni Hoovipeol, 3. septembril!